Pozvánka – Študuj dopravu

Žilinská univerzita v Žiline sa opakovane aj v roku 2020 podieľa na organizácii zaujímavej akcie, ktorú zastrešuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR s názvom: „ŠTUDUJ DOPRAVU“.

Tento projekt je výsledkom aktívnej činnosti pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy a výstavby SR, s ktorou univerzita dlhodobo úspešne spolupracuje a podporuje tak výchovu a vzdelávanie absolventov v spojení s požiadavkami praxe.

Viac informácií nájdete v plagáte.

 

Katedra železničnej dopravy
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.