UNIZAclub – 24.-28.2.2020

Študenti učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii a ich pedagógovia z KAJ FHV UNIZA prichádzajú s ponukou anglického klubu (UNIZAclub) pre deti mladšieho školského veku počas jarných prázdnin v dňoch 24.- 28. február 2020. Prvý krát otvárame aj UNIZAclub v ruskom jazyku. V prípade, že preferujete UNIZAclub v ruskom jazyku, oznámte to našej kolegyni, Mgr. Petre Vanákovej, pri prihlasovaní.

Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku.

 

KAJ FHV UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.