Výzva na podávanie Erasmus+ projektov v roku 2020

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Výzvy Erasmus+ na podávanie návrhov projektov v roku 2020. Podrobné informácie sú uvedené v dokumentoch „Výzva na podávanie projektov 2020“ a „Príručke pre žiadateľov“.

Výzva obsahuje termíny na podávanie prihlášok pre všetky typy Erasmus aktivít, na ktoré môžu VŠ inštitúcie zažiadať o grant v roku 2020. Príručka obsahuje detailné informácie týkajúce sa podmienok jednotlivých akcií a projektov programu Erasmus+.

Riešitelia zo slovenských VŠ, ktorí majú záujem o podanie Erasmus+ projektu, môžu svoj zámer konzultovať s pracovníkmi z NA programu v Bratislave.

Podrobné informácie:

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.