Výstava posterov s priebežnými výsledkami grantových projektov

Srdečne Vás pozývame do vestibulu rektorátu, kde je umiestnená galéria schválených vedeckých projektov doktorandov a mladých zamestnancov do 35 rokov podporených v rámci pilotnej Grantovej súťaže UNIZA.

Výstava posterov, na ktorých sú prezentované priebežné výsledky projektov, bude trvať do 22. 11. 2019. Počas tohto obdobia bude prebiehať hlasovanie o najlepší poster grantového projektu. Bližšie informácie o hlasovaní a zapojení sa do súťaže nájdete v priloženom plagáte.
Postery si môžete pozrieť aj na tomto linku.

Plagát

 

Oddelenie pre vedu a výskum
Rektorát

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.