Pozvánka – prednáška z cyklu CESTY poznávania

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Vás pozýva na ďalšiu, druhú prednášku v cykle CESTY poznávania, v akademickom roku 2019 / 2020.

Názov: Strojové učenie – vedia sa počítače učiť?
Lektor: prof. Ing. Klimo Martin, PhD.
Dátum a čas: 12.11.2019 (utorok) od 15,00 do 16,30 hod.
Miesto: učebňa MB 106, 1. poschodie Ústavu celoživotného vzdelávania

Plagát

Vstup voľný.
Všetci ste srdečne pozvaní spoznať ďalší zo svetov Žilinskej univerzity v Žiline!

 

PhDr. Ľubica Mindeková
Koordinátor Univerzity tretieho veku

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.