Pozvánka - Prednáška z cyklu CESTY poznávania

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Vás pozýva na prvú z ôsmich prednášok v cykle CESTY poznávania, v akademickom roku 2019 / 2020.

Názov: Ing. Seidlová Anna, PhD
Lektor: Pozemková kniha a katastre Slovenska od čias Uhorska po dnešok
Dátum a čas: 22. 10. 2019 (utorok) od 15,00 do 16,30 hod.
Miesto: učebňa MB 106, 1. poschodie Ústavu celoživotného vzdelávania

Plagát

 

Vstup voľný.

Ste srdečne vítaní!

PhDr. Ľubica Mindeková
Koordinátor Univerzity tretieho veku

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.