Pozvánka – Workshop: „Publikovanie vedeckých článkov" a „Práca s databázou Scopus"

Univerzitná knižnica so spoločnosťou Elsevier organizuje odborný workshop na témy „Publikovanie vedeckých článkov" a „Práca s databázou Scopus", ktorý je vhodný najmä pre doktorandov, začínajúcich vedcov, ale aj pre všetkých vedeckých pracovníkov. Uskutoční sa v stredu 23.10.od 13:00 v priestoroch Univerzitnej knižnice UNIZA.


V rámci workshopu budú prítomní aj zamestnanci z oddelenia evidencie publikačnej činnosti a ohlasov, ktorí Vám dajú odpovede na Vaše prípadné otázky aj z tejto oblasti.

 

Podrobné informácie a program nájdete: http://ukzu.uniza.sk/2019/10/04/workshop-elsevier/

Povinná registrácia: http://bit.ly/ElsevierWorkshopZilinskaUni

Tešíme sa na Vašu účasť

Univerzitná knižnica

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.