Pozvánka – Športový deň rektora 2019

Srdečne Vás pozývame na 8. ročník ŠDR 2019, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 12.9.2019. V prílohách nájdete všetky informácie. Prosím Vás, aby ste nám zaslali mailom vyplnenú návratku o Vašej účasti najneskôr do 10.9. do 12,00 hod.
Prihlasujete sa u garantov jednotlivých športov uvedených v „Systéme súťaží“, v prípade kolektívov cez koordinátora Vašej fakulty!

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám pekný športovo spoločenský zážitok!

 

Plagát

Organizačno-technické pokyny k jednotlivým súťažiam

Časový rozpis

Návratka

 

 

Ústav telesnej výchovy
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.