Pozvánka - prednáška profesorky Ruzeny Bajcsy z UC Berkeley

Žilinská univerzita v Žiline privíta dňa 29. 7. 2019 významnú vedkyňa z oblasti robotiky a umelej inteligencie prof. Ruzenu Bajcsy.

Pani profesorka v súčasnosti pôsobí na Kalifornskej univerzite v Berkeley a odborne vedie program spolupráce UNIZA – UC Berkeley. V rámci svojej návštevy vystúpi spoločne so svojou doktorandkou Laurou Hallock na pravidelnom seminári Laboratória umelej inteligencie Žilinskej univerzity. Prednáška sa uskutoční o 10 hod. v Aule 2.

Témy budú nasledujúce:

  • Ruzena Bajcsy: Vedecké metódy v ére veľkých dát a strojového učenia
  • Laura Hallock: Systémová identifikácia ľudskej svalovoskeletálnej dynamiky

 

Plagát

Infolist

 

Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.