Vyhlásenie k súťaži o nový vizuálny štýl Žilinskej univerzity v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline vyhlásila dňa 18. apríla 2019 súťaž o nový vizuálny štýl Žilinskej univerzity v Žiline.

Predmetom súťaže bolo vytvorenie loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Termín pre vyhodnotenie súťaže bol do 1. 6. 2019.

Dňa 24. mája 2019 zasadala vybraná 7-členná komisia, ktorá posudzovala súťažné návrhy 26 súťažiacich, celkovo sa posudzovalo 29 návrhov.

Členovia komisie v jednokolovom hlasovaní nevybrali nadpolovičnou väčšinou žiaden z predložených návrhov. Preto sa rozhodli, podľa podmienok uvedených vo vyhlásení, súťaž odvolať.

Dovoľte nám, úprimne sa poďakovať všetkým účastníkom súťaže za čas a energiu vloženú do prípravy návrhov.

Žilinská univerzita v Žiline nevyužije žiaden z uvedených návrhov v budúcnosti na svoju propagáciu.

Súťažné návrhy

Ďakujeme za porozumenie.

Žilinská univerzita v Žiline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.