Kurzy anglického jazyka - ÚCV

Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA pripravil cyklus kurzov s názvom English@work.

Je určený pre tých, ktorí si chcú zlepšiť komunikačné zručnosti v anglickom jazyku so zameraním na pracovné prostredie vo všetkých jazykových kompetenciách. Z ponuky si možno vybrať jeden, dva alebo všetky kurzy, pričom najbližší začína 3. júna 2019.

Viac informácií o tomto cykle kurzov, ako aj o ďalšej ponuke jazykového vzdelávania od septembra 2019 nájdete v prílohe alebo na webovej stránke

Plagát

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Ústav celoživotného vzdelávania

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.