Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – výzva č.2/2019

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 24.5.2019 grantovú súťaž UNIZA – výzva č.2/2019 na podávanie návrhov projektov študentmi UNIZA.

Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so smernicou č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Viac info

Ing. Helena Vráblová
vedúca Oddelenia pre vedu a výskum

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.