Informácia o témach spoločného doktorandského štúdia

Dovoľujeme si dať do pozornosti možnosť prihlásenia sa na témy spoločného doktorandského štúdia s JRC (Joint Research Centre). Oficiálne informácie sú dostupné na stránke Fakulty riadenia a informatiky UNIZA

Na túto stránku upozorňuje odkaz. 

Okrem toho sa odkazy nachádzajú aj na stránke JRC a na stránke EURAXESS.

Call for expression of interest in PhD Studies University Zilina

  • Thematic field: Energy and transport modelling
  • Topic: Assessment of innovative solutions for the European electricity market
  • Application deadline: 31 May 2019

 

Oddelenie pre vedu a výskum

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.