Zoznam vyradených kníh z čiastkovej knižnice PI 2019 obsahovo zastarané

Zoznam vyradených kníh z čiastkovej knižnice PI 2019 obsahovo zastarané. Odpredaj za 50 % uvedenej ceny, ceny sú uvedené bez DPH. Osobný odber v Univerzitnej knižnici ŽU v Žiline. Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Platnosť súboru: do 15. 5. 2019

 Odpredaj za 50 % uvedenej ceny, ceny sú uvedené bez DPH. Osobný odber v Univerzitnej knižnici ŽU v Žiline. Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 Platnosť súboru: do 15. 5. 2019
Zoznam vyradených kníh z čiastkovej knižnice PI 2019 obsahovo zastarané
Por Prír.č. Autor (i): Názov Vydavateľ Rok Cena
 
1 100193/p-PI Obrábění ozubení:Část všeobecná,technickoorganizační,metodická a normatívní Praha Fede 1981 1,33 € (40,10 Sk)
2 100194/p-PI Obrábění ozubení:Část všeobecná,technickoorganizační,metodická a normatívní Praha Fede 1981 2,42 € (72,90 Sk)
3 100195/p-PI Obrábění ozubení:Část všeobecná,technickoorganizační,metodická a normatívní Praha Fede 1981 1,79 € (53,90 Sk)
4 100196/p-PI Válcování závitů:Část všeobecná,technickoorganizační,metodická a normativní Praha Fede 1977 0,45 € (13,60 Sk)
5 100197/p-PI Svislé obrážečky: Část všeobecná, technickoorganizační, metodická a normati Praha Fede 1981 3,58 € (107,90 Sk)
6 100198/p-PI Strojné lapovanie I:Část všeobecná,technickoorganizační,metodická a normati Dubnica na 1977 2,29 € (69,00 Sk)
7 100205/p-PI Výroba mezních kalibrů na otvory - výroba kusová a maloseriová.Nástrojářske Praha Fede 1984 0,53 € (16,00 Sk)
8 100206/p-PI Ruční práce v nástrojárně. Kusová výroba.Nářadí na upínání a polohování.Měř Praha Fede 1985 1,53 € (46,10 Sk)
9 100208/p-PI Manipulace s materiálem. Sklady hutního materiálu Praha Fede 1985 5,01 € (150,90 Sk)
10 100209/p-PI Technická kontrola Praha Fede 1982 1,99 € (60,00 Sk)
11 100217/p-PI Obrážečky svislé.Výroba kusová a maloseriová : Část všeobecná,technickoorga Praha Fede 1986 1,36 € (41,00 Sk)
12 100220/p-PI Vodorovné preťahovanie. : Část všeobecná,technickoorganizační,metodická a n Praha Fede 1979 0,33 € (9,90 Sk)
13 100265/p-PI Riadenie štátneho podniku v podmienkach prestavby - Zborník Banská Bys 1989 25,39 € (764,90 Sk)
14 100266/p-PI Automatizácia a robotizácia technologických procesov : Zborník prednášok Košice Dom 1989 3,32 € (100,00 Sk)
15 100267/p-PI Automatizácia a robotizácia technologických procesov : Zborník prednášok Košice Dom 1989 3,32 € (100,00 Sk)
16 100268/p-PI Elektronizace ve výchově a vzzdelávání v ČSSR a zemích RVHP - Sborník z kon Praha ČVUT 1989 3,32 € (100,00 Sk)
17 101382/p-PI Elektrotechnika 90-Zborník prác z 3.vedec.konferencie Elektrotech.fakulty S Bratislava 1990 3,32 € (100,00 Sk)
18 101383/p-PI Elektrotechnika 90 - Zborník prác z 3.vedec.konferencie Elektrtech.fakulty Bratislava 1990 3,32 € (100,00 Sk)
19 103064/p-PI Gibkie proizvodstvennye sistemy,promyšlennye roboty,robototechničeskie komp Moskva Vys 1989 0,13 € (3,90 Sk)
20 103079/p-PI Gibkie proizvodstvennye sistemy,promyšlennye roboty,robototechničeskie komp Moskva Vys 1989 0,15 € (4,50 Sk)
21 103080/p-PI Gibkie proizvodstvennye sistemy,promyšlennye roboty,robototechničeskie komp Moskva Vys 1989 0,17 € (5,10 Sk)
22 103119/p-PI Leskin A.A.: Seti Petri v modelirovanii i upravlenii Leningrad 1989 0,46 € (13,90 Sk)
23 104435/p-PI Katalóg RTP-BOS Praha INPR 1990 8,63 € (260,00 Sk)
24 104894/p-PI Kovanda Vladimír: Renovace a úspory materiálu Praha Výzk 1987 1,49 € (44,90 Sk)
25 105663/p-PI Demlová Marie: Algebraická teorie automatů Praha SNTL 1990 0,80 € (24,10 Sk)
26 106724/p-PI Práce a štúdie VŠDS v Žiline Bratislava 1990 0,43 € (13,00 Sk)
27 107281/p-PI Šimůnek Josef: Úvod do problematiky osobních počítačů typu IBM PC Praha ZO S   1,51 € (45,50 Sk)
28 107287/p-PI 8. EMO Hannover Praha INPR 1989 9,29 € (279,90 Sk)
29 107289/p-PI Baker K.R.: Zoraďovanie a rozvrhovanie : Angličtina Preklad Bratislava 1990 51,79 € (1560,20 Sk)
30 107305/p-PI Čerpakov B.I.: Robototechničeskie kompleksy Moskva Vys 1989 0,11 € (3,30 Sk)
31 107783/p-PI Bedworth P.P.: Celkové plánovanie a hlavné rozvrhovanie : Angličtina prekla Bratislava 1990 47,93 € (1443,90 Sk)
32 108046/p-PI Turán Ján: Optické vláknové senzory Bratislava 1991 0,83 € (25,00 Sk)
33 108099/p-PI Rajan Suri: Stav vedy a výskumu v otázkach objasňovaných pomocou poradia G1 Bratislava 1990 38,21 € (1151,10 Sk)
34 108101/p-PI Vecernik P.: BW3-Výpočet investícií : Nemčina Preklad č. T-32067 Bratislava 1990 53,81 € (1621,10 Sk)
35 108139/p-PI Zákonník práce-úplné znenie Bratislava 1991 1,06 € (31,90 Sk)
36 109060/p-PI Žáček Vladimír: Akciová společnost a další právní formy podnikatelských sub Praha Inst 1990 1,00 € (30,10 Sk)
37 109065/p-PI Turbo C - Příručka uživatele Ostrava Ka 1989 3,05 € (91,90 Sk)
38 109066/p-PI Götzinger Josef: TURBO C - Sbírka praktických příkladů pro začátečníky Ostrava Ka 1989 0,73 € (22,00 Sk)
39 109067/p-PI TURBO BASIC - Učebné texty Žilina Dom 1989 8,30 € (250,00 Sk)
40 109438/p-PI Plchová Božena: Efektivnost vývozní a dovozní aktivity čs. průmyslových pod Praha SNTL 1990 0,80 € (24,10 Sk)
41 109469/p-PI Souček Zdeněk: Ministrategie firmy Praha ECON 1991 0,46 € (13,90 Sk)
42 109470/p-PI Konečný Bronislav: Moderní ekonomie Praha ECON 1991 1,63 € (49,10 Sk)
43 109481/p-PI Kalaš Ivan: Iné programovanie. Stretnutie s jazykom Lisp Bratislava 1991 1,63 € (49,10 Sk)
44 109813/p-PI Tichý Geiserich E.: Oceňování podniku. Základy - metody - praxe Praha Lind 1991 4,71 € (141,90 Sk)
45 110309/p-PI Štensová Antónia: Viete čo je franchising? Bratislava 1991 0,46 € (13,90 Sk)
46 110589/p-PI Vácha Stanislav: Cesta ke špičkovému podniku Praha Práh 1991 1,29 € (38,90 Sk)
47 110671/p-PI Maurer Josef: Kalkulace zahraničně obchodních operací Praha SNTL 1991 1,46 € (44,00 Sk)
48 110672/p-PI Maurer Josef: Kalkulace zahraničně obchodních operací Praha SNTL 1991 1,46 € (44,00 Sk)
49 110684/p-PI Jirku Petr: Programování v jazyku Prolog Praha SNTL 1991 2,29 € (69,00 Sk)
50 110730/p-PI Trojan Jan: Základní pojmy v marketingu Praha Info 1991 3,22 € (97,00 Sk)
51 110771/p-PI Souček Zdeněk: Strategické řízení podniku Praha Inst 1989 0,43 € (13,00 Sk)
52 110970/p-PI Gregor Milan: Simulácia systémov Žilina VŠD 1992 1,49 € (44,90 Sk)
53 110971/p-PI Gregor Milan: Simulácia systémov Žilina VŠD 1992 1,49 € (44,90 Sk)
54 110972/p-PI Gregor Milan: Simulácia systémov Žilina VŠD 1992 1,49 € (44,90 Sk)
55 110973/p-PI Gregor Milan: Simulácia systémov Žilina VŠD 1992 1,49 € (44,90 Sk)
56 110974/p-PI Gregor Milan: Simulácia systémov Žilina VŠD 1992 1,49 € (44,90 Sk)
57 110975/p-PI Gregor Milan: Simulácia systémov Žilina VŠD 1992 1,49 € (44,90 Sk)
58 110976/p-PI Gregor Milan: Simulácia systémov Žilina VŠD 1992 1,49 € (44,90 Sk)
59 113216/p-PI CO MAT TECH 93 : Konferencia s medzinárodnou účasťou Trnava STU 1993 3,32 € (100,00 Sk)
60 113659/p-PI Zákonník práce : Úplnné znenie Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., so zmenami a Trenčín Od 1994 3,22 € (97,00 Sk)
61 114942/p-PI Šrubařová Ružena: Počítače v podnikateľskej praxi - Hardware Bratislava 1994 0,66 € (19,90 Sk)
62 117518/p-PI Hudba a MIDI : CHIP Special Praha Voge 1995 11,29 € (340,10 Sk)
63 117519/p-PI Zvuk a MIDI na PC pod DOS a Windows : CHIP Special Praha Voge 1996 11,62 € (350,10 Sk)
64 117527/p-PI Vlček Jaroslav: Inženýrská informatika Praha ČVUT 1994 3,82 € (115,10 Sk)
65 117529/p-PI Hejnák Josef: Schedule Binder a další nástroje v MS Office 7 pro Windows 95 Praha Grad 1996 3,95 € (119,00 Sk)
66 118590/p-PI Quality '97 - Kvalita pre prosperitu v európskej únii : Zborník zo 17.konfe Košice Q-P 1997 8,30 € (250,00 Sk)
67 118734/p-PI Kořínek Martin: MS-DOS 6.22 a Norton Commander 5.0 Praha Grad 1995 3,95 € (119,00 Sk)
68 119057/p-PI Študijný program Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Br Bratislava 1997 1,66 € (50,00 Sk)
69 119938/p-PI COFAX : Medzinárodná výstava Bratislava 21.-24.4.1998. Katalóg Bratislava 1998 1,97 € (59,30 Sk)
70 121041/p-PI Forró Daniel: Svět MIDI Praha Grad 1997 12,43 € (374,50 Sk)
71 121043/p-PI Študijný program Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Br Bratislava 1998 1,66 € (50,00 Sk)
72 123364/p-PI CESTAT. Statistical Bulletin 1998/4 Bratislava 1998 6,97 € (210,00 Sk)
73 124981/p-PI 7.medzinárodný strojársky veľtrh Nitra Agro 2000 2,66 € (80,10 Sk)
74 126446/p-PI Lapáček Jiří: Internet pro úplné začátečníky Praha Comp 2000 7,50 € (225,90 Sk)
75 172823-PI Kasan Jan: Cena v socialistické ekonomice : Vybrané teoretické problémy Praha Acad 1977 0,83 € (25,00 Sk)
76 174105-PI Čestnější A.: Rozhodování v podniku Praha SNTL 1979 0,70 € (21,10 Sk)
77 174121-PI Šafař Jiří: Ekonomika socialistického průmyslu Praha SNTL 1979 1,26 € (38,00 Sk)
78 174193-PI Bagrinovskij K.A.: Modely a metody ekonomickej kybernetiky Bratislava 1979 0,63 € (19,00 Sk)
79 174310-PI Thomas Gustav: Efektívnost investicií v podniku Praha Prác 1978 0,60 € (18,10 Sk)
80 174354-PI Rozsypal Kurt: Úvod do teorie a praxe národohospodářského plánování Praha SNTL 1979 1,29 € (38,90 Sk)
81 174419-PI Rajlich Václav: Úvod do teorie počítaču Praha SNTL 1979 0,70 € (21,10 Sk)
82 174709-PI Leščišin Michal: Vedecká organizácia prípravy výroby Bratislava 1979 0,86 € (25,90 Sk)
83 174836-PI Beneš Ladislav: ABC účetníctví Praha SNTL 1979 0,96 € (28,90 Sk)
84 174961-PI Jampolskij S.M.: Prognózování vědeckotechnického rozvoje Praha SNTL 1979 0,70 € (21,10 Sk)
85 175305-PI Mikloško Jozef: Syntéza a analýza efektívnych numerických algoritmov Bratislava 1979 1,23 € (37,10 Sk)
86 175430-PI Csizmár Ladislav: Zainteresovanosť, cena, kvalita Bratislava 1979 0,60 € (18,10 Sk)
87 175691-PI Bican Ladislav: Lineární algebra Praha SNTL 1979 0,83 € (25,00 Sk)
88 175810-PI Rose Michael: Počítače, řízení a společnost Praha Svob 1977 0,66 € (19,90 Sk)
89 175811-PI Optimum, ceny a efektivnost socialistické ekonomiky Praha Svob 1975 0,76 € (22,90 Sk)
90 175812-PI Mošna Zdeněk: Vědecké řízení socialistické ekonomiky : Teoretické a metodol Praha Svob 1977 0,70 € (21,10 Sk)
91 175813-PI Čermák Miloš: Vznik a vývoj chozrazčotního postavení podniku Praha Svob 1975 0,33 € (9,90 Sk)
92 175814-PI Halaxa Vlastimil: Perspektivy zdroju v rozvoji podniku Praha Svob 1979 0,90 € (27,10 Sk)
93 175815-PI Lérová I.: Účinnost nevýrobních investic Praha Svob 1975 0,83 € (25,00 Sk)
94 175816-PI Ružička Jiří: Psychologie v práci s lidmi Praha Svob 1978 0,63 € (19,00 Sk)
95 175817-PI Podmarkov V.G.: Úvod do sociologie průmyslu Praha Svob 1976 0,80 € (24,10 Sk)
96 175827-PI Donovan J.J.: Systémové programovanie Bratislava 1979 1,23 € (37,10 Sk)
97 175956-PI Berztiss A.T.: Štruktúry dát. Teória a prax Bratislava 1979 1,66 € (50,00 Sk)
98 176006-PI Nešetřil Jaroslav: Teorie grafů Praha SNTL 1979 0,83 € (25,00 Sk)
99 176063-PI Lipták O.: Technológia výroby, obrábanie Bratislava 1979 1,19 € (35,80 Sk)
100 176087-PI Smullyan R.M.: Logika prvého rádu Bratislava 1979 0,53 € (16,00 Sk)
101 176235-PI Trapeznikov V.A.: Řízení výzkumu, vývoje a zavádení nové techniky Praha Svob 1979 0,93 € (28,00 Sk)
102 176236-PI Novozilov V.N.: Měření nákladů a výsledků Praha Svob 1972 0,86 € (25,90 Sk)
103 176237-PI Sabolčík Michal: Úloha a místo ceny v systému plánovitého řízení Praha Svob 1977 1,06 € (31,90 Sk)
104 176241-PI Khol J.: Účinnost řídící práce Praha Svob 1977 0,70 € (21,10 Sk)
105 176242-PI Mrela Henryk: Organizátorská práce vedoucího Praha Svob 1970 0,46 € (13,90 Sk)
106 176243-PI Robinsonová Joan: Jak porozumět ekonomické analýze Praha Svob 1975 0,56 € (16,90 Sk)
107 177060-PI Kanel S.V.: Kybernetika pre ekonómov Bratislava 1980 1,23 € (37,10 Sk)
108 177063-PI Hansen Per Brinch: Principy operačních systémů Praha SNTL 1979 1,86 € (56,00 Sk)
109 177104-PI Olehla M.: Praktické použití Fortranu Praha NADA 1979 1,43 € (43,10 Sk)
110 177177-PI Mareš Svatopluk: Abeceda řízení Praha Svob 1979 0,76 € (22,90 Sk)
111 177179-PI Pavelka K.: Řešení komplexních úkolů v řídící praxi Praha Svob 1979 1,26 € (38,00 Sk)
112 177247-PI Graef Martin: Spracovanie dát v reálnom čase Bratislava 1974 0,85 € (25,60 Sk)
113 177324-PI Chobot Michal: Modely rozhodovania v konfliktných situáciách a za neurčitos Bratislava 1980 1,29 € (38,90 Sk)
114 177355-PI Olehla Miroslav: Praktické použití FORTRANU Praha NADA 1979 1,43 € (43,10 Sk)
115 177356-PI Olehla Miroslav: Praktické použití FORTRANU Praha NADA 1979 1,43 € (43,10 Sk)
116 177374-PI Hoffner Václav: Úvod do teorie signálů Praha SNTL 1979 1,99 € (60,00 Sk)
117 177595-PI Rajňák Milan: Vlastné náklady a ceny v priemysle Bratislava 1980 0,56 € (16,90 Sk)
118 177610-PI Flores Ivan: Jazyk na riadenie prác a definovanie súborov Bratislava 1980 1,00 € (30,10 Sk)
119 177870-PI Hořejš Jiří: Struktura počítačů a jejich programového vybavení Praha SNTL 1980 1,16 € (34,90 Sk)
120 177884-PI Brunovský Pavol: Matematická teória optimálneho riadenia Bratislava 1980 0,63 € (19,00 Sk)
121 177917-PI Hýsek Rudolf: Tvářecí stroje Praha SNTL 1980 1,73 € (52,10 Sk)
122 177922-PI Příručka hospodářského pracovníka Praha SNTL 1980 1,06 € (31,90 Sk)
123 178132-PI Kindler Evžen: Simulační programovací jazyky Praha SNTL 1980 1,19 € (35,80 Sk)
124 178398-PI Bosák Juraj: Grafy a ich aplikácie Bratislava 1978 0,30 € (9,00 Sk)
125 179093-PI Brunovský Pavol: Základy matematickej teórie systémov Bratislava 1980 0,73 € (22,00 Sk)
126 179371-PI Ringl Antonín: Objevy, vynálezy, zlepšovací návrhy a průmyslové vzory Praha SNTL 1980 1,00 € (30,10 Sk)
127 179841-PI Janovský Ľubomír: Výtahy a eskalátory Praha SNTL 1980 2,06 € (62,10 Sk)
128 180387-PI Bartašev L.V.: Konštruktér a ekonomika Bratislava 1980 0,73 € (22,00 Sk)
129 180932-PI Šmejkal Ladislav: Kurs číslicového řízení obráběcích strojů Praha SNTL 1980 1,33 € (40,10 Sk)
130 180945-PI Drastík František: Použití kovu ve strojírenství, elektrotechnice a v chemi Praha SNTL 1980 1,66 € (50,00 Sk)
131 180985-PI Klobása Bohumil: Kvalifikační příručka sekretářky Praha Prác 1980 1,49 € (44,90 Sk)
132 181208-PI Brown A.R.: Ladenie programov Bratislava 1980 0,46 € (13,90 Sk)
133 181240-PI Novotný Josef: Střihání a další zpusoby dělení kovových materiálu Praha SNTL 1980 1,06 € (31,90 Sk)
134 183338-PI Majerová Emília: Počítače v systéme spracovania informácií Bratislava 1980 0,70 € (21,10 Sk)
135 185167-PI Sobotka Zdeněk: Přehled číslicových systému Praha SNTL 1981 1,83 € (55,10 Sk)
136 186478-PI Zdokonalená soustava plánovitého řízení v grafech a schématech Praha Prác 1981 1,03 € (31,00 Sk)
137 186521-PI Olehla Miroslav: Praktické použití FORTRANU Praha NDS 1979 1,43 € (43,10 Sk)
138 186522-PI Olehla Miroslav: Praktické použití FORTRANU Praha NDS 1979 1,43 € (43,10 Sk)
139 186990-PI Zákoník práce a předpisy souvisící Praha Prác 1981 1,00 € (30,10 Sk)
140 191063-PI Donovan John J.: Systémové programovanie Bratislava 1983 1,23 € (37,10 Sk)
141 191064-PI Donovan John J.: Systémové programovanie Bratislava 1983 1,23 € (37,10 Sk)
142 191065-PI Donovan John J.: Systémové programovanie Bratislava 1983 1,23 € (37,10 Sk)
143 191736-PI 7.Vedecká konferencia VŠDSZa vyššiu efektívnosť a kvalitu v doprave a spojo Žilina VŠD 1983 1,66 € (50,00 Sk)
144 195458-PI Šmejkal Ladislav: Kurs číslicového řízení obráběcích strojů Praha SNTL 1980 1,33 € (40,10 Sk)
145 196604-PI Košťák Vítězslav: RVHP - Obchodné ekonomické sborníky Praha IZO 1984 0,55 € (16,60 Sk)
146 199187-PI Statistická ročenka ČSR 1984 Praha SNTL 1984 2,59 € (78,00 Sk)
147 201223-PI Vrtiak Vladimír: Chozrasčot vo vnútropodnikovom riadení Bratislava 1985 0,60 € (18,10 Sk)
148 201706-PI Historická statistická ročenka ČSSR Praha SNTL 1985 8,13 € (244,90 Sk)
149 206121-PI Machačka Ivo: Programování v jazyku BASIC Praha SNTL 1985 1,10 € (33,10 Sk)
150 206122-PI Machačka Ivo: Programování v jazyku BASIC Praha SNTL 1985 1,10 € (33,10 Sk)
151 207510-PI Statistická ročenka ČSSR 1986 Praha SNTL 1986 2,59 € (78,00 Sk)
152 210847-PI Statisticka ročenka Československé socialistické republiky 1987 Praha SNTL 1987 2,59 € (78,00 Sk)
153 213040-PI Morril G.: Bejsik dľja PK IBM : Perev. s ang. Moskva Fin 1987 0,46 € (13,90 Sk)
154 213721-PI Jinoch Josef: Programování v jazyku Pascal Praha SNTL 1988 0,90 € (27,10 Sk)
155 214487-PI Olehla Josef: BASIC u mikropočítačů Praha Nada 1988 0,93 € (28,00 Sk)
156 216519-PI Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline Výsledky výchovno-vzdeláv. a vedecko Martin Osv 1988 3,32 € (100,00 Sk)
157 216520-PI Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline Výsledky výchovno-vzdeláv. a vedecko Martin Osv 1988 3,32 € (100,00 Sk)
158 224815-PI Rutrle Tomáš: MS Excel 4.0 Praha Grad 1992 12,53 € (377,50 Sk)
159 224824-PI Baloui Said: Excel 4.0. Kompendium znalostí a zkušeností Brno UNIS 1993 22,41 € (675,10 Sk)
160 37008/p-PI Slonek Vladimír: Rozpočetnictví, kalkulace a tvorba cen výrobku a informačn Praha SNTL 1973 0,20 € (6,00 Sk)
161 37009/p-PI Slonek Vladimír: Rozpočetnictví, kalkulace a tvorba cen výrobku a informačn Praha SNTL 1973 0,20 € (6,00 Sk)
162 37010/p-PI Širokoradová B.: Marketing a jeho úloha v řízení výrobních podniků Brno VÚT 1969 0,40 € (12,10 Sk)
163 37012/p-PI Budík J.: Technické normování výkonu ve strojírenské výrobě Brno VÚT 1971 0,30 € (9,00 Sk)
164 37017/p-PI Sedláček Luděk: Navrhování a výstavba strojírenských podniků Praha SNTL 1973 0,71 € (21,40 Sk)
165 37199/p-PI Jurová Marie: Ekonomika a řízení strojírenského průmyslu Brno VÚT 1974 0,28 € (8,40 Sk)
166 37201/p-PI Jurová Marie: Ekonomika a řízení strojírenského průmyslu Brno VÚT 1974 0,30 € (9,00 Sk)
167 37203/p-PI Jurová Marie: Ekonomika a řízení strojírenského průmyslu Brno VÚT 1974 0,28 € (8,40 Sk)
168 37204/p-PI Jurová Marie: Ekonomika a řízení strojírenského průmyslu Brno VÚT 1974 0,30 € (9,00 Sk)
169 38062/p-PI Péče o jakost - Norma ČSN Praha ÚNM 1974 0,23 € (6,90 Sk)
170 38063/p-PI Péče o jakost - Norma ČSN Praha ÚNM 1974 0,37 € (11,10 Sk)
171 38065/p-PI Péče o jakost - Norma ČSN Praha ÚNM 1974 0,53 € (16,00 Sk)
172 38066/p-PI Péče o jakost - Norma ČSN Praha ÚNM 1974 0,53 € (16,00 Sk)
173 38067/p-PI Péče o jakost - Norma ČSN Praha ÚNM 1974 0,58 € (17,50 Sk)
174 38068/p-PI Péče o jakost - Norma ČSN Praha ÚNM 1974 0,38 € (11,40 Sk)
175 38069/p-PI Péče o jakost - Norma ČSN Praha ÚNM 1974 0,60 € (18,10 Sk)
176 38130/p-PI Nové poznatky z technológie obrábania Bratislava 1972 3,32 € (100,00 Sk)
177 38131/p-PI Nové poznatky z technológie obrábania Bratislava 1972 3,32 € (100,00 Sk)
178 38132/p-PI MTM v práci projektanta Bratislava 1973 0,83 € (25,00 Sk)
179 38133/p-PI Seminárny cyklus majstrov a dielenských technológov Bratislava 1973 0,70 € (21,10 Sk)
180 38134/p-PI Štandardizácia výrobných procesov Bratislava 1973 1,46 € (44,00 Sk)
181 38135/p-PI Šieste medzinárodné kolokvium o vedeckej organizácii práce Bratislava 1973 4,41 € (132,90 Sk)
182 38136/p-PI Využitie numericky riadených strojov v strojárskej výrobe Bratislava 1973 1,49 € (44,90 Sk)
183 38137/p-PI Využitie numericky riadených strojov v strojárskej výrobe Bratislava 1973 1,49 € (44,90 Sk)
184 38138/p-PI Dokumentácia stavieb a úlohy projekcie v investičnej výstavbe Bratislava 1974 0,37 € (11,10 Sk)
185 38139/p-PI Progresívne metódy výroby ozubených kol Bratislava 1974 1,26 € (38,00 Sk)
186 38140/p-PI Kvalita a skúšobníctvo Bratislava 1973 1,19 € (35,80 Sk)
187 38141/p-PI Metodológia a tvorivosť v inžiniersko-technickej praxi/dodatok/ Bratislava 1974 0,50 € (15,10 Sk)
188 38142/p-PI Modelové projekcie s použitím dvojrozmerných modelových prvkov Bratislava 1974 1,29 € (38,90 Sk)
189 38143/p-PI Modernizácia a racionalizácia konštruktérsko-projektantského procesu Bratislava 1974 0,73 € (22,00 Sk)
190 38144/p-PI Možnosti využívania výpočtovej techniky v jednotlivých profesiách projekčne Bratislava 1974 1,26 € (38,00 Sk)
191 38148/p-PI Ekonomické výpočty v praxi konštruktérov a projektantov 2. Bratislava 1972 0,80 € (24,10 Sk)
192 38393/p-PI Zvyšovanie úžitkovej hodnoty strojárenských výrobkov Bratislava 1975 0,90 € (27,10 Sk)
193 38607/p-PI Spolehlivost v praxi : Seminář Ostrava ČV 1975 1,10 € (33,10 Sk)
194 38783/p-PI Kvapil Vítězslav: NC stroje a řízení výroby Praha VUS 1973 1,96 € (59,00 Sk)
195 39105/p-PI Fanhrich Jiří: Možnosti uplatnění NC strojů v československém strojírenství Praha VUST 1974 1,59 € (47,90 Sk)
196 39106/p-PI Kuchař Jaroslav: Nářadí v provozu NC strojů Praha VUST 1974 1,56 € (47,00 Sk)
197 39109/p-PI Fahnrich Jiří: Rozbor součástkové základny pro číslicově řízené obráběcí st Praha VUST 1972 1,59 € (47,90 Sk)
198 39110/p-PI Fišar M: Technologické chrakteristiky vybraných NC obráběcích strojů vyrábě Praha VUST 1971 1,99 € (60,00 Sk)
199 39112/p-PI Lafek Stanislav: NC stroje v ČSSR Praha VÚST 1974 1,39 € (41,90 Sk)
200 39113/p-PI Lafek Stanislav: NC stroje v ČSSR : /Dodatky/ Praha VÚST 1975 0,20 € (6,00 Sk)
201 39328/p-PI Ekonomické problémy vědeckotechnického rozvoje Praha ČSAV 1975 1,29 € (38,90 Sk)
202 40405/p-PI Leder E.: Projektování strojírenské výroby7 Plzeň VŠSE 1970 1,00 € (30,10 Sk)
203 40406/p-PI Leder E.: Projektování strojírenské výroby7 Plzeň VŠSE 1970 1,00 € (30,10 Sk)
204 40476/p-PI Staněk Jiří: Uplatnění NC techniky a počítačů ve strojírenské výrobě Praha VÚST 1974 1,83 € (55,10 Sk)
205 40545/p-PI Petuchov R.M.: Ekonomická efektívnosť a organizace výroby Praha SNTL 1975 0,46 € (13,90 Sk)
206 40933/p-PI Šindelář Václav: Metrológia a zavedenie sústavy jednotiek SI /prevodné vzťa Bratislava 1975 3,98 € (119,90 Sk)
207 40934/p-PI Šindelář Václav: Metrológia a zavedenie sústavy jednotiek SI /prevodné vzťa Bratislava 1975 3,98 € (119,90 Sk)
208 40935/p-PI Šindelář Václav: Metrológia a zavedenie sústavy jednotiek SI /prevodné vzťa Bratislava 1975 3,98 € (119,90 Sk)
209 40936/p-PI Šindelář Václav: Metrológia a zavedenie sústavy jednotiek SI /prevodné vzťa Bratislava 1975 3,98 € (119,90 Sk)
210 41135/p-PI Rachman A.: Propočet ekonomické efektivnosti organizačně-technických opatře Praha SVÚE 1975 0,60 € (18,10 Sk)
211 41170/p-PI Ekonomické hry : Sborník IŘP Praha IŘP 1976 0,43 € (13,00 Sk)
212 41193/p-PI Organizace proudové výroby ve strojírenských závodech : Rešerš č. ORR/100/7 Praha ÚVTE 1976 28,85 € (869,10 Sk)
213 41224/p-PI Blažek Jan: Navrhování NC výrobních systému pro obrábění Praha SNTL 1975 2,72 € (81,90 Sk)
214 41225/p-PI Učeň Pavel: Systémový popis a analýza řídících informačních systému s využi Praha SNTL 1976 2,95 € (88,90 Sk)
215 41226/p-PI Drbout Vlastislav: Prostředky pro automatizaci montážních, lisovacích a sva Praha SNTL 1975 1,73 € (52,10 Sk)
216 41227/p-PI Metodika racionalizace a projektování nářaďoven č.4 Praha SNTL 1972 3,32 € (100,00 Sk)
217 41228/p-PI Králik J.: Programovaná učebnice metody kritické cesty Praha SNTL 1974 1,96 € (59,00 Sk)
218 41360/p-PI Notkin A.: Voprosy teoriji efektivnosti obščestvennogo proizvodstva : Prekl Praha SVÚE 1976 4,71 € (141,90 Sk)
219 41370/p-PI Mach P.: Hodnocení ekonomické efektívnosti nových výrobků Praha VÚST 1971 1,33 € (40,10 Sk)
220 43925/p-PI Burghardt K.H.: Organizace konferencí a porad Praha Svob 1975 0,27 € (8,10 Sk)
221 44199/p-PI Metody komplexního hodnocení jakosti výrobku Praha VÚNM 1975 0,11 € (3,30 Sk)
222 49109/p-PI Bibliografia VŠD : Publikačná činnosť pracovníkov 1970-1975 Žilina UK 1978 0,40 € (12,10 Sk)
223 49110/p-PI Bibliografia VŠD : Publikačná činnosť pracovníkov 1970-1975 Žilina UK 1978 0,40 € (12,10 Sk)
224 49388/p-PI Alferovová Z.V.: Aplikácie teórie grafov v ekonomických výpočtoch Bratislava 1974 0,43 € (13,00 Sk)
225 49389/p-PI Alferovová Z.V.: Aplikácie teórie grafov v ekonomických výpočtoch Bratislava 1974 0,43 € (13,00 Sk)
226 50506/p-PI Katalog strojů a zařízení pro manipulaci s materiálem, skladové hospodářstv Praha IMAD 1977 2,16 € (65,10 Sk)
227 51033/p-PI Sulpovar L.B.: Aktuálne problémy ekonomiky štandardizácie Bratislava 1978 0,13 € (3,90 Sk)
228 52017/p-PI Problémy mravnej výchovy študentov Bratislava 1980 0,66 € (19,90 Sk)
229 52159/p-PI Becker Otto: Racionalita a rizikové rozhodování v řízení činnosti Praha Svob 1978 0,50 € (15,10 Sk)
230 52160/p-PI Kalinová Lenka: Máme nedostatok pracovních sil? Praha Svob 1979 0,56 € (16,90 Sk)
231 52161/p-PI Osadčaja I.M.: Současné keynesiánství Praha Svob 1973 0,50 € (15,10 Sk)
232 52162/p-PI Khol Josef: Člověk v systému řízení Praha Svob 1975 0,53 € (16,00 Sk)
233 52163/p-PI Pavelka Karel: Metody strategického rozhodování v podniků Praha Svob 1978 0,37 € (11,10 Sk)
234 52164/p-PI Schenk Zdeněk: Systémová analýza řídídích a správních procesů Praha Svob 1977 0,33 € (9,90 Sk)
235 52165/p-PI Veličko A.N.: Sociolog v podniku Praha Svob 1979 0,56 € (16,90 Sk)
236 52507/p-PI Technický rozvoj a jakost Brno CVTS 1979 1,99 € (60,00 Sk)
237 53874/p-PI Mykiska A.: Příklady a úlohy automatického řízení Praha ČVUT 1979 0,41 € (12,40 Sk)
238 53875/p-PI Mykiska A.: Příklady a úlohy automatického řízení Praha ČVUT 1979 0,41 € (12,40 Sk)
239 53876/p-PI Šebesta V.: Teorie přenosu zpráv Praha SNTL 1980 0,45 € (13,60 Sk)
240 53877/p-PI Šebesta V.: Teorie přenosu zpráv Praha SNTL 1980 0,45 € (13,60 Sk)
241 54186/p-PI Hanuš Bořivoj: Základy technické kybernetiky 1. Praha ČVUT 1979 0,45 € (13,60 Sk)
242 54187/p-PI Hanuš Bořivoj: Základy technické kybernetiky 1. Praha ČVUT 1979 0,45 € (13,60 Sk)
243 55217/p-PI Bíla Jiří: Kybernetické systémy Praha ČVUT 1980 0,46 € (13,90 Sk)
244 55218/p-PI Bíla Jiří: Kybernetické systémy Praha ČVUT 1980 0,46 € (13,90 Sk)
245 60275/p-PI Vácha S.: Uzlová, součástková a technologická specializace ve strojírenství Praha VUST 1977 1,76 € (53,00 Sk)
246 60276/p-PI Chaloupka Jan: Modulární automatizovaný výrobní systém IVU 200 Praha VUST 1977 1,73 € (52,10 Sk)
247 60277/p-PI Kaufman Miroslav: Standardizace strojírenské technologie Praha VUST 1979 1,49 € (44,90 Sk)
248 60278/p-PI Kotalík Zdeněk: Inovace ASR strojírenského podniku Praha VUST 1980 1,06 € (31,90 Sk)
249 60279/p-PI Holý Rudolf: Modulární soustava operatívního řízení strojírenské výroby Praha VUST 1980 1,00 € (30,10 Sk)
250 60440/p-PI Súčasné úlohy vedecko-technického rozvoja Bratislava 1981 0,23 € (6,90 Sk)
251 60513/p-PI Soukup Jan: Identifikace soustav Praha ČVUT 1982 0,22 € (6,60 Sk)
252 60514/p-PI Soukup Jan: Identifikace soustav Praha ČVUT 1982 0,22 € (6,60 Sk)
253 60515/p-PI Soukup Jan: Identifikace soustav Praha ČVUT 1982 0,22 € (6,60 Sk)
254 60516/p-PI Soukup Jan: Identifikace soustav Praha ČVUT 1982 0,22 € (6,60 Sk)
255 60517/p-PI Soukup Jan: Identifikace soustav Praha ČVUT 1982 0,22 € (6,60 Sk)
256 60518/p-PI Bíla Jiří: Kybernetické systémy Praha ČVUT 1980 0,46 € (13,90 Sk)
257 60519/p-PI Bíla Jiří: Kybernetické systémy Praha ČVUT 1980 0,46 € (13,90 Sk)
258 60520/p-PI Bíla Jiří: Kybernetické systémy Praha ČVUT 1980 0,46 € (13,90 Sk)
259 60522/p-PI Bíla Jiří: Kybernetické systémy Praha ČVUT 1980 0,46 € (13,90 Sk)
260 60523/p-PI Hanuš Bořivoj: Základy technické kybernetiky Praha ČVUT 1980 0,41 € (12,40 Sk)
261 60524/p-PI Hanuš Bořivoj: Základy technické kybernetiky Praha ČVUT 1980 0,41 € (12,40 Sk)
262 60525/p-PI Hanuš Bořivoj: Základy technické kybernetiky Praha ČVUT 1980 0,41 € (12,40 Sk)
263 60526/p-PI Hanuš Bořivoj: Základy technické kybernetiky Praha ČVUT 1980 0,41 € (12,40 Sk)
264 60527/p-PI Hanuš Bořivoj: Základy technické kybernetiky Praha ČVUT 1980 0,41 € (12,40 Sk)
265 61148/p-PI Hanuš Bořivoj: Základy technické kybernetiky Brno VÚT 1981 0,45 € (13,60 Sk)
266 61149/p-PI Hanuš Bořivoj: Základy technické kybernetiky Brno VÚT 1981 0,45 € (13,60 Sk)
267 61150/p-PI Hanuš Bořivoj: Základy technické kybernetiky Brno VÚT 1981 0,45 € (13,60 Sk)
268 61152/p-PI Hanuš Bořivoj: Základy technické kybernetiky Brno VÚT 1981 0,45 € (13,60 Sk)
269 61153/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,37 € (11,10 Sk)
270 61154/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,37 € (11,10 Sk)
271 61155/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,37 € (11,10 Sk)
272 61156/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,37 € (11,10 Sk)
273 61157/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,37 € (11,10 Sk)
274 61522/p-PI Blaha Petr: Průmyslové odbytové organizace Praha SNTL 1982 0,23 € (6,90 Sk)
275 62280/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,53 € (16,00 Sk)
276 62281/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,53 € (16,00 Sk)
277 62282/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,53 € (16,00 Sk)
278 62283/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,53 € (16,00 Sk)
279 62284/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,53 € (16,00 Sk)
280 62325/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,37 € (11,10 Sk)
281 62326/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,37 € (11,10 Sk)
282 62327/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,37 € (11,10 Sk)
283 62328/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,37 € (11,10 Sk)
284 62329/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení I. Liberec VŠ 1982 0,37 € (11,10 Sk)
285 62843/p-PI Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem, skladování a obalovou techn Praha IMAD 1979 0,93 € (28,00 Sk)
286 62848/p-PI Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem, skladování a obalovou techn Praha IMAD 1979 0,93 € (28,00 Sk)
287 62851/p-PI Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem, skladování a obalovou techn Praha IMAD 1980 0,90 € (27,10 Sk)
288 62852/p-PI Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem, skladování a obalovou techn Praha IMAD 1981 0,73 € (22,00 Sk)
289 63584/p-PI Slavík Pavel: Programovací techniky : Cvičení Praha ČVUT 1982 0,40 € (12,10 Sk)
290 63589/p-PI Beran Václav: Příklady z ASŘ SS Praha ČVUT 1982 0,38 € (11,40 Sk)
291 63591/p-PI Dědek Jaroslav: Prostředky pro řízení počítači Praha ČVUT 1982 0,46 € (13,90 Sk)
292 64087/p-PI Zásady řešení organizace a řízení meziobjektové dopravy a výrobních meziskl Praha IMAD 1976 4,12 € (124,10 Sk)
293 64088/p-PI Zásady řešení organizace a řízení meziobjektové dopravy a výrobních meziskl Praha IMAD 1976 4,12 € (124,10 Sk)
294 64147/p-PI Systém pre prípravu, predspracovanie, prenos dát - PPPD-1 : Práca v supervi Ostrava KS 1981 0,55 € (16,60 Sk)
295 64148/p-PI Kopecký Viliam: PPPD-1 - Systém pre prípravu, predspracovanie, prenos dát : Ostrava KS 1980 0,56 € (16,90 Sk)
296 64488/p-PI Holý Rudolf: Modulární soustava operatívního řízení strojírenské výroby Praha VUST 1980 1,00 € (30,10 Sk)
297 64489/p-PI Lichtenberg Ivo: Automatizované souřadnicové měřící stroje Praha VUST 1980 1,26 € (38,00 Sk)
298 64490/p-PI Svoboda Otakar: Využití komplexního experimentu řízení efektivnosti a kvali Praha VUST 1980 1,19 € (35,80 Sk)
299 64491/p-PI Marková Milena: Automatizovaný systém řízení jakosti Praha VUST 1980 1,46 € (44,00 Sk)
300 64492/p-PI Bernard Ivo: Automatizace mezioperační dopravy a manipulace ve výrobních sy Praha VUST 1981 1,26 € (38,00 Sk)
301 64493/p-PI Štrup I.: Normativní model systému řízení strojírenského podniku Praha VUST 1981 1,36 € (41,00 Sk)
302 65336/p-PI Sokol Jan: Jak počítá počítač Praha SNTL 1979 0,33 € (9,90 Sk)
303 65343/p-PI Alexa Bohuslav: Speciální technologie I. : Strojírenská technologie Brno VUT 1982 0,56 € (16,90 Sk)
304 65451/p-PI Sova František: Automatizace výrobních procesů : Návody na cvičenia Plzeň VŠSE 1981 0,40 € (12,10 Sk)
305 65875/p-PI Vigner Miloslav: Projektování výrobních systémů Praha ČVUT 1982 0,76 € (22,90 Sk)
306 65876/p-PI Vigner Miloslav: Projektování výrobních systémů Praha ČVUT 1982 0,76 € (22,90 Sk)
307 65877/p-PI Vigner Miloslav: Projektování výrobních systémů Praha ČVUT 1982 0,76 € (22,90 Sk)
308 65878/p-PI Vigner Miloslav: Projektování výrobních systémů Praha ČVUT 1982 0,76 € (22,90 Sk)
309 65881/p-PI Vigner Miloslav: Projektování výrobních systémů Praha ČVUT 1982 0,76 € (22,90 Sk)
310 65882/p-PI Vigner Miloslav: Projektování výrobních systémů Praha ČVUT 1982 0,76 € (22,90 Sk)
311 65883/p-PI Vigner Miloslav: Projektování výrobních systémů Praha ČVUT 1982 0,76 € (22,90 Sk)
312 65884/p-PI Vigner Miloslav: Projektování výrobních systémů Praha ČVUT 1982 0,76 € (22,90 Sk)
313 66015/p-PI Eliaš Květoslav: Mechanizácia a automatizácia obrábania Bratislava 1982 0,40 € (12,10 Sk)
314 66079/p-PI Konečný Miloš: Ekonomika a řízení Brno VUT 1982 0,61 € (18,40 Sk)
315 66080/p-PI Sklenářová Kateřina: Počítače a programování : Programovací jazyk Fortran Brno VUT 1983 0,23 € (6,90 Sk)
316 66081/p-PI Honzík Jan: Programování - jazyk symbolických dres ADT 4000 Brno VUT 1978 0,32 € (9,60 Sk)
317 67178/p-PI Zelenka Antonín: Projektování výrobních procesů Praha ČVUT 1983 0,53 € (16,00 Sk)
318 67179/p-PI Zelenka Antonín: Projektování výrobních procesů Praha ČVUT 1983 0,53 € (16,00 Sk)
319 67180/p-PI Zelenka Antonín: Projektování výrobních procesů Praha ČVUT 1983 0,53 € (16,00 Sk)
320 67181/p-PI Zelenka Antonín: Projektování výrobních procesů Praha ČVUT 1983 0,53 € (16,00 Sk)
321 67183/p-PI Zelenka Antonín: Projektování výrobních procesů Praha ČVUT 1983 0,53 € (16,00 Sk)
322 68374/p-PI Jampolskij L.S.: Automatizované systémy riadenia procesu obrábania Bratislava 1980 0,20 € (6,00 Sk)
323 69026/p-PI Zajko Marián: Projektovanie ekonomických aplikácií : Projektovanie podsysté Bratislava 1983 0,66 € (19,90 Sk)
324 69629/p-PI Balda Milan: Projektování a provoz automatizovaných systémů řízení technolo Praha ČVUT 1983 0,73 € (22,00 Sk)
325 69708/p-PI Kršek Aleš: Mechanizácia a automatizácia obrábania : Návody na cvičenia Bratislava 1983 0,15 € (4,50 Sk)
326 70739/p-PI Kvapil Vítězslav: Komplexní automatizace strojírenské výroby Praha VUST 1980 1,26 € (38,00 Sk)
327 73598/p-PI Grosman Josef: Informační systémy Liberec VS 1985 0,32 € (9,60 Sk)
328 73599/p-PI Grosman Josef: Informační systémy Liberec VS 1985 0,32 € (9,60 Sk)
329 73600/p-PI Grosman Josef: Informační systémy Liberec VS 1985 0,32 € (9,60 Sk)
330 73601/p-PI Grosman Josef: Informační systémy Liberec VS 1985 0,32 € (9,60 Sk)
331 73602/p-PI Grosman Josef: Informační systémy Liberec VS 1985 0,32 € (9,60 Sk)
332 74836/p-PI Technické normy : Seznam platných státních a oborových čsl. norem a norem R Praha VUNM 1985 3,25 € (97,90 Sk)
333 74837/p-PI Technické normy : Seznam platných státních a oborových čsl. norem a norem R Praha VUNM 1985 3,25 € (97,90 Sk)
334 76365/p-PI Meziobjektová doprava : Metodická příručka Praha IMAD 1984 0,37 € (11,10 Sk)
335 76366/p-PI Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem, skladování a obalovou techni Praha IMAD 1983 1,59 € (47,90 Sk)
336 76367/p-PI Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem, skladování a obalovou techni Praha IMAD 1983 1,59 € (47,90 Sk)
337 76368/p-PI Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem, skladování a obalovou techni Praha IMAD 1983 1,56 € (47,00 Sk)
338 76369/p-PI Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem, skladování a obalovou techni Praha IMAD 1983 1,56 € (47,00 Sk)
339 76370/p-PI Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem, skladování a obalovou techni Praha IMAD 1983 1,49 € (44,90 Sk)
340 76371/p-PI Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem, skladování a obalovou techni Praha IMAD 1983 1,49 € (44,90 Sk)
341 76513/p-PI Smrčka Jaroslav: Organizační struktury : Nástroj efektivního řízení Praha Inst 1985 0,86 € (25,90 Sk)
342 76514/p-PI Kolman Luděk: Programové cíle v řízení kolektivu Praha Inst 1980 0,18 € (5,40 Sk)
343 76515/p-PI Čáp Karel: Srovnávací výskum výrobních organizací Praha Inst 1985 0,17 € (5,10 Sk)
344 76516/p-PI Malíř Rudolf: Zvyšování spolehlivosti automatizovaného informačního systému Praha Inst 1980 0,78 € (23,50 Sk)
345 76517/p-PI Jirásek Jaroslav: Podniková organizace ve vývoji Praha Inst 1978 1,66 € (50,00 Sk)
346 76518/p-PI Müller Johannes: Základy systematické heuristiky Praha Inst 1975 0,80 € (24,10 Sk)
347 76521/p-PI Vodáček Leo: Integrované řízení výroby : Příspěvek k metodologii Praha Inst 1980 0,81 € (24,40 Sk)
348 76540/p-PI Práce a štúdie VŠDS v Žiline : Séria strojnícka - 15. Bratislava 1985 0,66 € (19,90 Sk)
349 76547/p-PI Dodatky NC : Vrtací stroje Praha INPR 1980 0,33 € (9,90 Sk)
350 76548/p-PI Duda Jan: Katalóg I. : Manipulačné a univerzálné roboty Praha INPR 1983 0,33 € (9,90 Sk)
351 76549/p-PI Duda Jan: Katalóg I. : Manipulačné a univerzálné roboty Praha INPR 1983 0,33 € (9,90 Sk)
352 76550/p-PI Informace NC technika Praha INPR 1980 0,33 € (9,90 Sk)
353 76551/p-PI Informace NC technika Praha INPR 1980 0,33 € (9,90 Sk)
354 76552/p-PI Informace NC technika Praha INPR 1981 0,33 € (9,90 Sk)
355 76553/p-PI Informace NC technika Praha INPR 1982 0,33 € (9,90 Sk)
356 76554/p-PI Informace NC technika Praha INPR 1982 0,33 € (9,90 Sk)
357 76555/p-PI Informace NC technika Praha INPR 1983 0,33 € (9,90 Sk)
358 76726/p-PI Strukturované programování : Příručka SMEP Praha KS 1983 1,06 € (31,90 Sk)
359 76727/p-PI Technologie strukturovaného programování SMEP : Sbírka řešených úloh Praha KS 1985 2,41 € (72,60 Sk)
360 76728/p-PI Suchomel Jiří: Technologie strukturovaného programování : Učebnice SMEP Praha KS 1983 5,39 € (162,40 Sk)
361 76729/p-PI Suchomel Jiří: Technologie strukturovaného programování : Učebnice SMEP Praha KS 1983 5,39 € (162,40 Sk)
362 77130/p-PI Ručné a automatické manipulátory : Katalógová časť Žilina ČSV 1985 4,81 € (144,90 Sk)
363 77131/p-PI Ručné a automatické manipulátory : Katalógová časť Žilina ČSV 1985 4,81 € (144,90 Sk)
364 77132/p-PI Programovateľné manipulačné roboty : Katalógová časť Žilina ČSV 1985 4,78 € (144,00 Sk)
365 77133/p-PI Programovateľné manipulačné roboty : Katalógová časť Žilina ČSV 1985 4,78 € (144,00 Sk)
366 77134/p-PI Priemyselné roboty a robototechnológia : Katalógová časť Žilina ČSV 1985 4,78 € (144,00 Sk)
367 77135/p-PI Priemyselné roboty a robototechnológia : Katalógová časť Žilina ČSV 1985 4,78 € (144,00 Sk)
368 77138/p-PI Konstruování s využitím počítače - Systém CAD : Úvodný seminár Bratislava 1985 1,96 € (59,00 Sk)
369 77141/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení II. Liberec VŠ 1985 0,43 € (13,00 Sk)
370 77142/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení II. Liberec VŠ 1985 0,43 € (13,00 Sk)
371 77143/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení II. Liberec VŠ 1985 0,43 € (13,00 Sk)
372 77144/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení II. Liberec VŠ 1985 0,43 € (13,00 Sk)
373 77145/p-PI Hanuš Bořivoj: Teorie automatického řízení II. Liberec VŠ 1985 0,43 € (13,00 Sk)
374 77441/p-PI Rozvoj dopravních a manipulačních systémů v průmyslu Praha ÚVTE 1982 1,29 € (38,90 Sk)
375 77442/p-PI Rozvoj dopravních a manipulačních systémů v průmyslu Praha ÚVTE 1982 1,29 € (38,90 Sk)
376 78129/p-PI Trhlík Jaroslav: Programovací jazyk DICOL Nové mesto 1985 1,00 € (30,10 Sk)
377 78130/p-PI Trhlík Jaroslav: Programovací jazyk DICOL Nové mesto 1985 1,00 € (30,10 Sk)
378 78131/p-PI Trhlík Jaroslav: Programovací jazyk DICOL Nové mesto 1985 1,00 € (30,10 Sk)
379 78299/p-PI Novotný Josef: Řízení a ekonomika průmyslu : Sbírka příkladů a úloh Praha ČVUT 1986 0,56 € (16,90 Sk)
380 78302/p-PI Virius Miroslav: Základy vypočetní techniky : Metoda Monte-Carlo Praha ČVUT 1985 0,43 € (13,00 Sk)
381 78304/p-PI Šafránek Jaroslav: Operační analýza -návody ke cvičením Praha ČVUT 1985 0,22 € (6,60 Sk)
382 78307/p-PI Nešvera Václav: Odvetvové ekonomiky 1. Praha ČVUT 1983 0,51 € (15,40 Sk)
383 78314/p-PI Záhradník Jaroslav: Řízení a ekonomika strojírenství Praha ČVUT 1986 0,53 € (16,00 Sk)
384 78315/p-PI Vondrák Miroslav: Teorie prenosu zprav- cvičení Praha ČVUT 1985 0,38 € (11,40 Sk)
385 78316/p-PI Sůva Slavomír: Projektování automatizovaných systémů řízení I. : Příklady k Praha ČVUT 1985 0,40 € (12,10 Sk)
386 78317/p-PI Černá Ružena: Sbírka příkladu z numerické matematiky a programování Praha ČVUT 1985 0,45 € (13,60 Sk)
387 78353/p-PI Simulace systémů v projektování, plánování, prognozování Praha ČSVT 1985 8,63 € (260,00 Sk)
388 78354/p-PI Celoštátna konferencia : Automatizácia, elektronizácia, robotizácia a pružn Bratislava 1986 4,91 € (147,90 Sk)
389 78383/p-PI Hlavňa Vladimír: Skúšanie spaľovacích motorov Žilina Vys 1985 0,40 € (12,10 Sk)
390 78384/p-PI Hlavňa Vladimír: Skúšanie spaľovacích motorov Žilina Vys 1985 0,40 € (12,10 Sk)
391 79644/p-PI Fiala Alois: Technológie výroby odlitků : Výber z norem Brno VÚT 1979 0,32 € (9,60 Sk)
392 79645/p-PI Selucky Konstantín: Počítačová grafika Praha SNTL 1985 0,23 € (6,90 Sk)
393 79646/p-PI Miklíček Josef: Numerické metódy řešení diferenciálních úloh Praha SNTL 1985 0,27 € (8,10 Sk)
394 79649/p-PI Bogr Jaromír: Teorie diagnostiky biosystémů Praha SNTL 1982 0,48 € (14,50 Sk)
395 79650/p-PI Bartes František: Řízení a projektování technického rozvoje : Sbírka příkla Praha SNTL 1985 0,23 € (6,90 Sk)
396 79652/p-PI Alexa Bohuslav: Speciální technológie II. Praha SNTL 1985 0,45 € (13,60 Sk)
397 79818/p-PI Kerkovský Miloslav: Technika spracování informací : Sbírka řešených úloh z Brno VÚT 1983 0,41 € (12,40 Sk)
398 80751/p-PI Inorga -Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu : Rešerše Praha VTEI 1982 0,66 € (19,90 Sk)
399 80752/p-PI Inorga -Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu Praha VTEI 1982 0,66 € (19,90 Sk)
400 80753/p-PI Inorga -Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu Praha VTEI 1982 0,66 € (19,90 Sk)
401 80754/p-PI Inorga -Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu Praha VTEI 1984 0,66 € (19,90 Sk)
402 80755/p-PI Inorga -Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu Praha VTEI 1984 0,66 € (19,90 Sk)
403 80756/p-PI Inorga -Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu Praha VTEI 1984 0,66 € (19,90 Sk)
404 81292/p-PI Konštruovanie s využitím počítača : Celoštátny kurs Bratislava 1986 5,58 € (168,10 Sk)
405 81354/p-PI Matematické modelovanie technologických procesov MM-TP-85 : Zborník prednáš Košice ČSV 1985 11,52 € (347,10 Sk)
406 81363/p-PI Križko Bohuslav: Akosť výrobkov a jej zvyšovanie zo skúšobníckeho pohľadu Bratislava 1982 0,41 € (12,40 Sk)
407 82399/p-PI Automatizované systémy řízení : 3.mezinárodná vědecká konference Ostrava VŠ 1985 6,14 € (185,00 Sk)
408 82417/p-PI Kurz projektovania robotizovaných pracovísk 1. : Zborník prednášok Košice ČSV 1985 16,10 € (485,00 Sk)
409 82422/p-PI Robot ´84 - Príprava, projektovanie a realizácia robotizovaných výrobných Pardubicea 1984 3,88 € (116,90 Sk)
410 82444/p-PI Projekty automatizovaných systémů strojírenské výroby pripravované do reali Brno ČSVTS 1986 3,72 € (112,10 Sk)
411 82698/p-PI Stroje a zařízení pro manipulací s materiálem, skladování a obalovou techni Praha IMAD 1985 1,49 € (44,90 Sk)
412 82699/p-PI Stroje a zařízení pro manipulací s materiálem, skladování a obalovou techni Praha IMAD 1985 1,49 € (44,90 Sk)
413 82700/p-PI Stroje a zařízení pro manipulací s materiálem, skladování a obalovou techni Praha IMAD 1985 1,53 € (46,10 Sk)
414 82701/p-PI Stroje a zařízení pro manipulací s materiálem, skladování a obalovou techni Praha IMAD 1985 1,53 € (46,10 Sk)
415 82703/p-PI Compcontrol '83 - Využitie počítačov v strojárstve 1. : 6.medzinárodná konf Bratislava 1983 10,52 € (316,90 Sk)
416 82704/p-PI Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství Praha ČSVT 1984 3,49 € (105,10 Sk)
417 82705/p-PI Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství Praha ČSVT 1984 3,49 € (105,10 Sk)
418 82706/p-PI Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství Praha ČSVT 1984 3,49 € (105,10 Sk)
419 82728/p-PI Prognozovanie a perspektívny rozvoj strojárskych VHJ a podnikov KORSEV '84 Bratislava 1984 5,05 € (152,10 Sk)
420 82731/p-PI Rozvoj automatizácie strojárskej výroby : Zborník prednášok Košice ČSV 1986 2,76 € (83,10 Sk)
421 82732/p-PI Rozvoj automatizácie strojárskej výroby : Zborník prednášok Košice ČSV 1986 2,76 € (83,10 Sk)
422 83181/p-PI Borský Václav: Jednoúčelové a víceúčelové obráběcí stroje Brno VÚT 1985 0,45 € (13,60 Sk)
423 83185/p-PI Sablík Jozef: Navrhovanie a výstavba strojárni Bratislava 1986 0,41 € (12,40 Sk)
424 83186/p-PI Sablík Jozef: Navrhovanie a výstavba strojárni Bratislava 1986 0,41 € (12,40 Sk)
425 83187/p-PI Sablík Jozef: Navrhovanie a výstavba strojárni Bratislava 1986 0,41 € (12,40 Sk)
426 83188/p-PI Sablík Jozef: Navrhovanie a výstavba strojárni Bratislava 1986 0,41 € (12,40 Sk)
427 83189/p-PI Sablík Jozef: Navrhovanie a výstavba strojárni Bratislava 1986 0,41 € (12,40 Sk)
428 83477/p-PI Organizácia duševnej práce : Zborník prednášok zo seminára Košice Dom 1987 2,39 € (72,00 Sk)
429 83561/p-PI 5. burza software Praha MON 1986 5,81 € (175,00 Sk)
430 84101/p-PI Matička Róbert: Konstrukce manipulátorů a průmyslových robotů Praha ČVUT 1986 1,06 € (31,90 Sk)
431 84440/p-PI Využitie výpočtovej techniky v riadení a prevádzke strojárskej výroby : Cel Bratislava 1987 3,55 € (106,90 Sk)
432 84470/p-PI Automatizácia inžinierskych prác v elektrotechnike a strojárstve Banská Bys 1987 6,57 € (197,90 Sk)
433 84568/p-PI Vedecká organizácia práce v procese vedeckotechnického a sociálnoekonomické Bratislava 1986 2,52 € (75,90 Sk)
434 84569/p-PI Vedecká organizácia práce v procese vedeckotechnického a sociálnoekonomické Bratislava 1986 2,52 € (75,90 Sk)
435 84573/p-PI Kubašta Rudolf: Dynamické projekty výrobních multisystémů Praha SNTL 1986 1,99 € (60,00 Sk)
436 84574/p-PI Fišar Miroslav: Zkúšenosti z realizace automatizovaných výrobních systémů Praha SNTL 1987 0,86 € (25,90 Sk)
437 84575/p-PI Hrdlička Miloš: Automatizace výroby pomocí obráběcích center Praha SNTL 1986 1,29 € (38,90 Sk)
438 84576/p-PI Automatizace a robotizace 86 : Sborník ze 4. celostátního semináře Pardubice 1986 0,68 € (20,50 Sk)
439 84577/p-PI Automatizace a robotizace 86 : Sborník ze 4. celostátního semináře Pardubice 1986 0,68 € (20,50 Sk)
440 84578/p-PI Maixner Ladislav: Regulace pretržitých výrobních procesů Praha SNTL 1986 1,23 € (37,10 Sk)
441 84579/p-PI Svoboda Karel: Strojírenský závod budoucnosti Praha SNTL 1987 1,19 € (35,80 Sk)
442 84580/p-PI Problemy mašinostrojenija. Moskva MCN 1986 1,06 € (31,90 Sk)
443 84581/p-PI Problemy mašinostrojenija Moskva MCN 1986 1,06 € (31,90 Sk)
444 85529/p-PI Heuristická metóda terminovaného plánovania dielenskej úlohy s lokálnym vyh Bratislava 1987 22,34 € (673,00 Sk)
445 85530/p-PI Termínované plánovanie: Bibliografia a prehľad : Preklad č. T-30131 Bratislava 1987 38,74 € (1167,10 Sk)
446 85531/p-PI Rozhodovacia analýza pomocou rozhodovacieho stromu : Preklad č. T-30132 Bratislava 1987 17,00 € (512,10 Sk)
447 85532/p-PI Medzera medzi teoriou a praxou pri plánovaní dielenských úloh : Preklad č. Bratislava 1987 20,88 € (629,00 Sk)
448 85547/p-PI Simulace systému a vědeckotechnické výpočty Ostrava Dů 1987 6,14 € (185,00 Sk)
449 85548/p-PI Bibliografický přehled příspěvků publikovaných na Severomoravských odbornýc Ostrava Dů 1987 1,99 € (60,00 Sk)
450 85549/p-PI Simulace systému a vědeckotechnické výpočty Ostrava Dů 1987 1,33 € (40,10 Sk)
451 85569/p-PI Spojovací program DOS/RV Praha Kanc 1984 42,55 € (1281,90 Sk)
452 85570/p-PI Cvičenia k operačnému systému DOS-RV V2 Bratislava 1984 3,32 € (100,00 Sk)
453 85571/p-PI Cvičenia k operačnému systému DOS-RV V2 Bratislava 1984 3,32 € (100,00 Sk)
454 85572/p-PI DOS RV V3 - DCL Ostrava Ka 1985 6,64 € (200,00 Sk)
455 85573/p-PI DOS RV V3 - DCL Ostrava Ka 1985 3,32 € (100,00 Sk)
456 85574/p-PI Správa systému DOS RV V3 Ostrava Ka 1986 9,36 € (282,00 Sk)
457 85575/p-PI Spojovací program TKB DOS RV : Príklady Bratislava 1986 3,32 € (100,00 Sk)
458 85576/p-PI Spojovací program I - DOS RV V2 Bratislava 1986 3,32 € (100,00 Sk)
459 85577/p-PI Systém zaznamenávania chýb - DOS RV V3 Bratislava 1986 3,32 € (100,00 Sk)
460 85578/p-PI Príručka operátora. MCR DOS RV V3 Bratislava 1985 6,64 € (200,00 Sk)
461 85773/p-PI Jenček Vladimír: Zdokonalování řízení mechanických dílen Praha VUST 1984 1,06 € (31,90 Sk)
462 85775/p-PI Dvořák Vladimír: Projektování organizačních struktúr Praha VUST 1985 1,36 € (41,00 Sk)
463 85776/p-PI Gottfriedová Z.: Dynamický model řízení výroby Praha VUST 1985 0,83 € (25,00 Sk)
464 85777/p-PI Böhm František: Vybrané aplikace mikroelektroniky v automatizaci strojírens Praha VUST 1985 1,83 € (55,10 Sk)
465 85779/p-PI Kaufman M.: Jednotný systém technologické přípravy výroby Praha VUST 1986 1,63 € (49,10 Sk)
466 85780/p-PI Marková Milena: Řízení spolehlivosti ve strojírenství Praha VUST 1985 1,13 € (34,00 Sk)
467 86035/p-PI Sidorin Evžen: Trendy rozvoje a strukturální změny strojírenské automatizac Praha ÚVTE 1987 0,93 € (28,00 Sk)
468 86461/p-PI Progressive Methods, Forms and Technical Means in Engineering Studies Bratislava 1987 1,99 € (60,00 Sk)
469 86462/p-PI Progressive Methods, Forms and Technical Means in Engineering Studies Bratislava 1987 2,16 € (65,10 Sk)
470 86479/p-PI Autos 87 automatizace ve strojírenství : Konference Plzeň P ČS 1987 8,63 € (260,00 Sk)
471 86480/p-PI Autos 87 automatizace ve strojírenství : Konference Plzeň P ČS 1987 8,63 € (260,00 Sk)
472 86484/p-PI Technická kybernetika : Zborník prác z vedeckej konferencie Elektrotechnick Bratislava 1986 0,49 € (14,80 Sk)
473 86485/p-PI Vedecká konferencia Elektrotechnickej fakulty SVŠT Bratislava 1986 0,49 € (14,80 Sk)
474 86486/p-PI Materiály a technológie : Zborník prác z vedeckej konferencie Elektrotechni Bratislava 1986 0,49 € (14,80 Sk)
475 86487/p-PI Výpočtová technika : Zborník prác z vedeckej konferencie Elektrotechnickej Bratislava 1986 0,49 € (14,80 Sk)
476 86488/p-PI Silnoprúdová elektrotechnika : Zborník prác z vedeckej konferencie Elektrot Bratislava 1986 0,49 € (14,80 Sk)
477 86489/p-PI Matematika - fyzika : Zborník prác z vedeckej konferencie Elektrotechnickej Bratislava 1986 0,49 € (14,80 Sk)
478 86490/p-PI Aplikovaná elektronika : Zborník prác z vedeckej konferencie Elektrotechnic Bratislava 1986 0,49 € (14,80 Sk)
479 86491/p-PI Mikroelektronika : Zborník prác z vedeckej konferencie Elektrotechnickej fa Bratislava 1986 0,49 € (14,80 Sk)
480 86504/p-PI Konferencia so zahraničnou účasťou SMEP 87 Bratislava 1987 3,98 € (119,90 Sk)
481 86505/p-PI Konferencia so zahraničnou účasťou SMEP 87 Bratislava 1987 3,98 € (119,90 Sk)
482 86527/p-PI Nenadal Jaroslav: Měření efektívnosti zvyšování kvality Praha Svob 1986 0,50 € (15,10 Sk)
483 86696/p-PI Světová přehlídka obráběcí techniky Hannover Praha INPR 1986 6,64 € (200,00 Sk)
484 86697/p-PI Robotizace v hutníctví a strojírenství Praha INPR 1986 4,98 € (150,00 Sk)
485 86698/p-PI Robotizace v hutníctví a strojírenství Praha INPR 1986 4,98 € (150,00 Sk)
486 86699/p-PI O Brien Wiliam R.: Vzdelávanie v riadení výroby : Angličtina Preklad č. T-3 Bratislava 1987 22,17 € (667,90 Sk)
487 86701/p-PI Nornholm Richard: Optimalizovanie výrobnej kapacipy pri použití simulácie n Bratislava 1987 5,84 € (175,90 Sk)
488 86705/p-PI Comly J.B.: Simulácia továrne: Prístup k integrácii simulácie továrne pracu Bratislava 1987 23,24 € (700,10 Sk)
489 86707/p-PI FOX Kenneth: Simulácia pre projektovanie a rozvrhovanie pružných výrobných Bratislava 1987 10,69 € (322,00 Sk)
490 86709/p-PI Gulas Edward J.: Plánovanie automatizácie v dnešnej dobe v kontexte 'Priemy Bratislava 1987 7,07 € (213,00 Sk)
491 86720/p-PI Simulace systému a vědeckotechnické výpočty : Sborník přednášek Ostrava Dů 1987 6,64 € (200,00 Sk)
492 86721/p-PI Bibliografický přehled příspěvku publikovaných na severomoravských odbornýc Ostrava Dů 1987 2,82 € (85,00 Sk)
493 86777/p-PI Svoboda Karel: Pružná automatizace a zvýšení její účinnosti Praha INPR 1985 6,64 € (200,00 Sk)
494 86894/p-PI Riadiace systémy a programovanie CNC strojov a PRaM : Celoštátny seminár Bratislava 1987 4,55 € (137,10 Sk)
495 86995/p-PI Jefimenkov V.I.: Efektivnost komplexní mechanizace a automatizace : Preklad Praha SNTD 1987 0,60 € (18,10 Sk)
496 87439/p-PI SMEP 86 Praha Dom 1986 2,85 € (85,90 Sk)
497 87447/p-PI Kvapil Vítězslav: Rozvoj strojírenského podniku Praha SNTL 1987 0,83 € (25,00 Sk)
498 88266/p-PI Elektrotechnika '88 Zborník prác z 1.vedeckej konferencie Elktrotechnickej Bratislava 1988 4,71 € (141,90 Sk)
499 88561/p-PI Automatizace a robotizace '86 : Sborník ze 4. celostátního semináře Pardubice 1986 1,36 € (41,00 Sk)
500 88562/p-PI Automatizace a robotizace '86 : Sborník ze 4. celostátního semináře Pardubice 1986 1,36 € (41,00 Sk)
501 88834/p-PI Brezina Igor: Súradnicové meracie stroje a ich skúšanie Praha VUNM 1987 0,53 € (16,00 Sk)
502 89147/p-PI Náradie pre NC stroje a výrobné systémy 6.EMO Hannaver Praha OBIS 1985 3,32 € (100,00 Sk)
503 89148/p-PI NC technika pro obrábění vyráběná v koncernu TST 1987 - 1990 Praha INPR 1987 3,32 € (100,00 Sk)
504 89149/p-PI NC technika pro obrábění vyráběná v koncernu TST 1987 - 1990 Praha INPR 1987 3,32 € (100,00 Sk)
505 89150/p-PI Buda Ján: Robototechnika a robototechnológie : 14. mezinárodní sympósium a Praha INPR 1986 3,32 € (100,00 Sk)
506 89151/p-PI Buda Ján: Robototechnika a robototechnológie : Mezinárodní konference o rob Praha ODIS 1987 3,32 € (100,00 Sk)
507 89152/p-PI Faktografické informace : Obráběcí stroje RVHP Praha ODIS 1987 3,32 € (100,00 Sk)
508 89154/p-PI Mácha Jaroslav: NC technika pro obrábění vyráběná v koncernu TST 1987-1990 Praha Inpr 1987 3,32 € (100,00 Sk)
509 89215/p-PI Kasim 873 : Simulace systémů a počítačová grafika Plzeň Dům 1987 4,81 € (144,90 Sk)
510 90809/p-PI Nenáhlo Cenek: Měříci technika ve strojírenství Praha VÚNM 1983 0,60 € (18,10 Sk)
511 90829/p-PI Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike Bratislava 1988 6,07 € (182,90 Sk)
512 90857/p-PI Truneček Jan: Efektívnost ASR Praha SNTL 1988 0,37 € (11,10 Sk)
513 90878/p-PI Chrudina Ladislav: Projektování rozvoje výrobních organismů Praha SNTL 1988 0,70 € (21,10 Sk)
514 90960/p-PI Mederly Peter: Seminár - Grafické systémy Bratislava 1988 4,08 € (122,90 Sk)
515 91614/p-PI Šonsky Jan: Jakost výrobků v řízení průmyslu Praha UNM 1983 0,63 € (19,00 Sk)
516 91625/p-PI Špaček Jindřich: Optimalizace materiálového zajištění výrobní sféry Praha SNTL 1988 0,50 € (15,10 Sk)
517 94537/p-PI Kroha Petr: BASIC pro začátečníky Praha SNTL 1988 1,23 € (37,10 Sk)
518 94584/p-PI Rudy Jan: Organizácia a riadenie japonských priemyselných firiem Bratislava 1988 0,55 € (16,60 Sk)
519 94650/p-PI Práce a štúdie VŠDS v Žiline : Séria Strojnícka Bratislava 1988 0,66 € (19,90 Sk)
520 94831/p-PI Elektrotechnika '89 : Zborník prác z 2. vedeckej konf. Elektrotech. fakulty Bratislava 1989 6,57 € (197,90 Sk)
521 95840/p-PI Automatizace ve tváření Praha OBIS 1987 1,66 € (50,00 Sk)
522 95841/p-PI 7. EMO Milano Praha OBIS 1988 1,66 € (50,00 Sk)
523 95842/p-PI Intenzifikace využití pružných výrobních systémů - 1988 Praha OBIS 1988 1,66 € (50,00 Sk)
524 95844/p-PI Hrdlička Miloš: Technologičnost konstrukce součástí obráběných na NC strojí Praha OBIS 1988 1,66 € (50,00 Sk)
525 95919/p-PI Gornostaev JU.M.: Setevaja integracija avtomatizirovannogo mašinostroiteľno Moskva Mež 1988 0,83 € (25,00 Sk)
526 95922/p-PI Yeomans R.W.: Komunikačná stratégia : Angličtina Preklad č.T-31231 Bratislava 1989 19,58 € (589,90 Sk)
527 95923/p-PI Yeomans R.W.: Senzorovvé systémy a počítačová integrovaná výroba Bratislava 1989 29,24 € (880,90 Sk)
528 96022/p-PI Hesse Stefan: Kleines Lexikon der automatischen Fertigung Berlin Ver 1988 0,58 € (17,50 Sk)
529 96755/p-pi Kasim 883 Optimalizace a indifikace neidealizovaných systémů Plzeň Dům 1988 6,14 € (185,00 Sk)
530 97306/p-PI Sidorin Evžen: Tendence vývoje integrovaných systémů automatizace ve Praha ÚVTE 1988 1,19 € (35,80 Sk)
531 97392/p-PI Simulace systému Ostrava Dů 1989 7,63 € (229,90 Sk)
532 97448/p-PI Demel Jiří: Grafy Praha SNTL 1989 0,46 € (13,90 Sk)
533 97469/p-PI Rudolf Bedřich: Racionální metody navrhování výrobních strojů Praha SNT 1989 0,66 € (19,90 Sk)
534 97736/p-PI Kasan Ján: Cena a motivace hospodářskych jednotek Praha Acad 1988 0,66 € (19,90 Sk)
535 97804/p-PI Turbo Pascal, V5.0 : Zborník prednášok Žilina Dom 1989 4,95 € (149,10 Sk)
536 97805/p-PI Turbo Pascal ,V5.0 : Zborník prednášok Žilina Dom 1989 4,15 € (125,00 Sk)
537 98824/p-PI Umělá inteligenceve VTEI : Rešerš č.R 294 D Praha ÚVTE 1988 0,31 € (9,30 Sk)
538 98825/p-PI Umělá inteligence a expertní systémy ve VTEI : Rešerš č. R 294 Praha ÚVTE 1988 0,22 € (6,60 Sk)
539 98971/p-PI Tendence vývoje intedrovaných systémů automatizace ve strojírenství Praha ÚVTE 1988 1,19 € (35,80 Sk)
540 99054/p-PI Appak M.A.: Avtomatizirovannye rabočie mesta na osnove personaľnych EVM Moskva Rad 1989 0,38 € (11,40 Sk)
541 99062/p-PI Vybrané problémy simulačních modelů : Abstrakty 2.severomoravského sympózia Ostrava Po 1989 1,66 € (50,00 Sk)
542 99199/p-PI Egermayer František: Příručka automatizovaného řízení jakosti v podniku Praha SNTL 1988 0,66 € (19,90 Sk)
543 99254/p-PI Menges Georg: Expert Systeme in Production Engineering Berlin Spr 1987 19,92 € (600,10 Sk)
544 99277/p-PI Horowitz Mannie: How to Desing. Solidstate Circuits Blue Ridge 1988 12,95 € (390,10 Sk)
545 99278/p-PI Quality and Reliability Engineering International Chichester 1988 25,56 € (770,00 Sk)
546 99319/p-pi Azgaldov G.G.: Kvalimetrie - Teorie a praxe hodnocení jakosti výrobků Praha SNTL 1988 0,60 € (18,10 Sk)
 
Str. 1 Por. 1 - 546 Č. schv.: RR č. 1/2019-3 Počet: 546   Suma: 1505,29 € (45348,40 Sk)
Konverzný kurz: 30,13 Sk/€
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.