Realizácia prekládky horúcovodu pod atletickou dráhou UNIZA

Z dôvodu zriadenia staveniska a plochy pre sklad potrubia v rámci stavby prekládky horúcovodu v majetku Žilinská teplárenská, a.s. prenajala Žilinská univerzita v Žiline časť pozemkov na užívanie. Jestvujúci horúcovod vedie v súčasnosti pod atletickou dráhou UNIZA.

Prekládka bude realizovaná do 31.7.2019.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Investičné oddelenie
SZ Nová menza

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.