Pozvánka - podujatie Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU

V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými regionálnymi partnermi, univerzitami a strednými odbornými školami pravidelne organizujú pre žiakov základných škôl dni kariérového poradenstva s voľným vstupom s názvom Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU a to v Bratislave, Košiciach, Trnave a Vrútkach.

Ste srdečne pozvaní!

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

12042019 STUDUJ DOPRAVU 2019 VRUTKY

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.