Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline

V zmysle článku 4 ods. 1 a ods. 7 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline predseda AS UNIZA prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici vyhlasuje voľby členov zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline.

Vyhlásenie volieb do AS UNIZA

Ing. Irena Kubinová
tajomníčka AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.