Pozvánka – prednáška dr. Licariho

Dňa 11. apríla 2019 (t.j. vo štvrtok) sa v čase od 11:00 - 12:30 v AF S09 uskutoční celouniverzitná prednáška Jeho Excelencie, pána ambasádora Malty na Slovensku, dr. Anthony Licariho s názvom: Language and Tact for Successful Diplomacy, na ktorú ste všetci spoločne s vašimi študentami srdečne pozvaní.

Pozvánka

Department of English Language and Literature

Faculty of Humanities
University of Žilina

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.