SÚŤAŽ o 2-týždňový štipendijný pobyt v Nemecku

Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA v spolupráci s Goethe inštitútom v Bratislave pripravil SÚŤAŽ O 2-TÝŽDŇOVÝ ŠTIPENDIJNÝ POBYT V NEMECKU.

Prihláste sa na niektorý z našich prípravných kurzov a skúšku Goethe-Zertifikat a budete zaradení do žrebovania. Viac o výhre sa dozviete TU. Termín pobytu si vyberá výherca.

Viac informácií o najbližších kurzoch nájdete na priloženom plagáte.

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Ústav celoživotného vzdelávania
www.ucv.uniza.sk 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.