Opäť je tu možnosť podať prihlášku na program do UC Berkeley

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie výmenných výskumných pobytov slovenských výskumných pracovníkov na University of California, Berkeley, College of Engineering v USA.

Oprávneným kandidátom môže byť:

  • absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia technického zamerania,
  • doktorand žiadateľa interný alebo externý,
  • zamestnanec žiadateľa.

Zameranie na oblasti informatizácie:

  • inteligentné dopravné systémy, alebo
  • informatizácia v doprave a automobilový výskum.

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.2.2019
Lehota na predkladanie žiadostí: do 19.4.2019 do 13:00 hod.

Viac informácií na linku

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.