Program pre podporu riešenia výziev priemyslu 4.0 v oblasti ľudských zdrojov spustený na Žilinskej univerzite v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline ako prvá univerzita na Slovensku odštartovala program „Towards Successful Seniority TM“ – Smerom k úspešnej profesijnej seniorite. Vybraní vysokoškolskí učitelia už absolvovali prvú časť tohto jedinečného vzdelávania vyvinutého odborníkmi z Fínskeho inštitútu pracovného zdravia za účelom podpory riadenia kariéry, odbornej kvalifikácie a duševnej pohody zamestnancov.

Pomáha vyrovnávať sa na pracovisku s výzvami spôsobenými rýchlo sa meniacim pracovným prostredím, zmenami ktoré so sebou prináša priemysel 4.0.. Využíva metódy skupinovej práce vypracovanej Michiganskou univerzitou v USA založenej na hľadaní vlastných zdrojov účastníkov vzdelávania a proaktívnom koučingu. Ten pomáha hľadať a identifikovať vlastné riešenia účastníkmi vzdelávania pri vlastnom riadení kariéry a profesijnej dráhy, profesijnom raste a rozvoji, podporuje duševnú pohodu a pokračovanie kariéry, napomáha predchádzať syndrómu vyhorenia a depresii. Rozvíja veľmi dôležitú schopnosť zvládať zmeny, ktoré prinášajú spoločenské a ekonomická zmeny a vnímať ich ako výzvu. Posilňuje pozitívny postoj k ďalšiemu vzdelávaniu a podporuje účastníkov v úspešnom vykonávaní práce.

Žilinská univerzita v Žiline prostredníctvom Ústavu celoživotného vzdelávania a jej certifikovaných lektorov je prvou autorizovanou univerzitou na Slovensku pre realizáciu programu „Towards Successful Seniority TM“ – Smerom k úspešnej profesijnej seniorite. Program je nástrojom podporujúcim aplikáciu age management - vekového manažmentu v organizácii. Je to spôsob riadenia s ohľadom na vek zamestnancov. Predstavuje aktuálny smer v súčasnej personálnej práci. Zahŕňa opatrenia, ktoré reagujú na starnutie pracovnej sily a vytvára podmienky pre uplatnenie všetkých generácií na pracovisku Nastavuje systémový prístup, ktorý zahŕňa oblasť firemnej kultúry, oblasti starostlivosti o zamestnanca i jednotlivé personálne činnosti.

V prípade záujmu o bližšie informácie, prosíme kontaktovať PhDr. Ľubica Mindeková / Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Osvedčenie

Ústav celoživotného vzdelávania
UNIZA

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.