Spoken English in Business – nový jazykový kurz na FHV

KAJ FHV UNIZA prichádza s ponukou nového 10-týždňového jazykového kurzu s názvom: Spoken English in Business. Kurz bude viesť pani doc. PaedDr. Olena Moskalenko, PhD. z Flight Academy of National Aviation University, Kropyvnytskyi, Ukraine. Kurz začína 11. marca 2019. Na kurz sa môžete prihlasovať elektronickou formou najneskôr do stredy 6. marca 2019.

Podrobnosti (deň a čas, obsah kurzu, link na prihlasovanie) nájdete v priloženej pozvánke na kurz. Spätná väzba vám bude zaslaná najneskôr v piatok 8. marca 2019, kedy vám lektorka pošle študijné materiály a oznámime vám aj miestnosť, v ktorej bude kurz prebiehať.
Kurz je určený pre študentov, pedagógov a ostatných zamestnancov UNIZA ako aj pre širokú verejnosť.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka

Department of English Language and Literature
Faculty of Humanities

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.