UNIZAclub – jarné prázdniny 4. - 8. 3. 2019

Študenti učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii a ich pedagógovia z KAJ FHV UNIZA prichádzajú s ponukou anglického klubu (UNIZAclub) pre deti mladšieho školského veku počas jarných prázdnin v dňoch 4.- 8. marca 2019.

Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku.

KAJ FHV UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.