Pozvánka – prednáška z cyklu Cesty poznávania

Navštívte s našou U3V tri kontinenty optikou Petra Horáčka - tanečníka a historika... vo svojom živle...

Plagát

Srdečne Vás pozývame!

Vstup voľný.

 

Koordinátorky U3V UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.