Vyjadrenie vedenia Žilinskej univerzity v Žiline - UNIZA k stanoviskám slovenských univerzít a vysokých škôl, ktoré odsudzujú nečestné konanie počas štúdia a zľahčovanie takéhoto správania

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa pripája k stanoviskám popredných slovenských univerzít a vysokých škôl, ktoré odsudzujú nečestné konanie študentov počas vysokoškolského štúdia a zľahčovanie takéhoto správania. Na našej univerzite dlhodobo proti takémuto konaniu počas štúdia a zľahčovaniu takýchto činov bojujeme osvetou, ako aj prísnym postihovaním nečestného konania nielen pri záverečných prácach, ale aj počas celého štúdia. Na tento účel máme zriadené fakultné disciplinárne komisie a celouniverzitnú Etickú komisiu.

Takéto konanie je znevážením poctivej práce nás, našich kolegov a študentov, ktorí sa snažia pracovať profesionálne, slušne, poctivo a vychovávať zo svojich študentov špičkových odborníkov, ktorí si svoj titul svedomito odpracujú a zaslúžia. Je to ale aj nevhodný signál pre študentov, v očiach ktorých klesá úroveň našich vysokých škôl, ak vidia, že pri štúdiu stačí len niečo skopírovať a nemusia sa vôbec snažiť pristupovať k svojim povinnostiam poctivo. Častokrát si aj preto radšej zvolia štúdium na zahraničných vysokých školách, a to aj napriek tomu, že sa im snažíme vytvoriť motivujúce prostredie a poskytnúť kvalitné vzdelanie aj my v Žiline.

Hlásime sa k názoru, že akékoľvek konanie v rozpore s odbornými a etickými štandardmi publikačnej a vedeckej činnosti pri písaní záverečných prác nesmie byť spoločnosťou akceptovateľné.

 

Vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.