Pozvánka na seminár - ANSYS 2019R1

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár venovaný novinkám v programe ANSYS 2019R1, ktorý sa bude dňa 13. 3. 2019 v zasadačke vedeckej rady, Nová menza.

Seminár je určený pre zamestnancov, doktorandov a študentov UNIZA. 

Podrobnosti o seminári a registrácia 


Strojnícka fakulta
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.