Pozvánka – prednáška z cyklu Cesty poznávania

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Vás pozýva na januárovú prednášku z cyklu Cesty poznávania... vo svojom živle... v akademickom roku 2018 / 2019.

Názov: Ako byť cestovateľom vo svojom živle?
Lektori: doc. Ing. Marián Gogola, PhD. , Ing. Martin Hudák, PhD.
Dátum a čas: 15. 1. 2019 (utorok) od 15,00 do 16,30 hod.
Miesto: učebňa MB 106, 1. poschodie Ústavu celoživotného vzdelávania

Vstup voľný.
Ste srdečne vítaní!

PhDr. Ľubica Mindeková
Koordinátor Univerzity tretieho veku

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.