UNIZA odovzdala atribúty titulu „DOCTOR HONORIS CAUSA“

Vo štvrtok dňa 13. decembra 2018 sa v obradnej sieni historickej budovy Radnice mesta Žilina uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline rozšírené o Vedeckú radu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA.

V zmysle tradícií a zvyklostí ako prejav najvyššej pocty si na slávnosti prevzal z rúk rektora univerzity prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. diplom a medailu udeleného titulu „doctor honoris causa“ významný spolupracovník UNIZA, profesor Ekonomickej univerzity v Bratislave, pán prof. Ing. Michal Fendek, PhD.
Na slávnostný obrad okrem členov vedeckých rád prijala pozvanie aj delegácia blízkych spolupracovníkov pána profesora Fendeka či rodinní príslušníci laureáta.
Udelením titulu „doctor honoris causa“ a odovzdaním jeho atribútov vyjadrila Žilinská univerzita v Žiline úctu k celkovej činnosti a práci prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. a ocenila jeho vynikajúce celoživotné vedecké, odborné a pedagogické výsledky a dlhoročnú spoluprácu s pracoviskami Žilinskej univerzity v Žiline.
K titulu srdečne blahoželáme a ocenenému prajeme najmä pevné zdravie, osobné i pracovné úspechy.

Oddelenie pre vedu a výskum

14122018 KralikFoto20181213 B30A0758

14122018 KralikFoto20181213 B30A0804

14122018 KralikFoto20181213 B30A0840

14122018 KralikFoto20181213 B30A0871

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.