Elementary English/Latin Vocabulary

KAJ FHV UNIZA Vás, Vašich študentov, kolegov, priateľov a známych pozýva na intenzívny päťdňový kurz s názvom: Elementary English/Latin Vocabulary, ktorý prebehne v dňoch 21. - 25. januára 2019 v čase od 9:00 - 11:30.

Kurz bude lektorovať Caroline Kyzek, MA., lektorka z Katedry anglického jazyka a literatúry. Viac informácií o kurze a prihlasovaní sa naň nájdete v priloženej pozvánke. Kurz bude pokračovať piatou lekciou zo špecializovanej učebnice - v prípade záujmu poskytneme materiál k doštudovaniu. Ide o úplné základy latinčiny a kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Na začiatku kurzu prebehne opakovanie a zhrnutie spomínaných lekcií.

Konečný termín na prihlasovanie: 14. január 2019 (pondelok) 
Spätná väzba o kurze pre prihlásených: najneskôr 18. január 2019 (piatok)

Leták

Fakulta humanitných vied
Žilisnká univerzita v Žiline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.