Zverejnenie situácie k projektu Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry

Dovoľujeme si Vás oboznámiť so situáciou k projektu Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry.

Cieľom projektu je dobudovanie a revitalizácia "zelenej" a "modrej" infraštruktúry vstupného verejného priestranstva areálu Žilinskej univerzity v Žiline - priestor pred hlavnou budovou, kde sa nachádza hlavné univerzitné námestie.

Viac informácií na webovej stránke OPARP.

Odbor prípravy a realizácie projektov
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.