U3V UNIZA získala ocenenie SENIOR FRIENDLY 2018

Dňa 19. októbra 2018 sa v priestoroch Zichycho paláca v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie 3. ročníka súťaže Senior Friendly.

Ide o súťaž projektov zameraných na realizáciu aktívnych seniorov v rôznych oblastiach ich života. V kategórii kultúra a vzdelávanie získala U3V UNIZA ocenenie za medzigeneračné workshopy organizované na základných a stredných školách a za svoju snahu búrať predsudky medzi generáciami. Ocenené bolo tak aj dobrovoľníctvo vo vzdelávaní, ktoré prostredníctvom aktívnych seniorov môže U3V UNIZA uvádzať do praxe. Plakety Senior Friendly si v rámci slávnostného galavečera okrem U3V UNIZA prevzalo aj desať ďalších firiem, organizácií, inštitúcií a združení, ktoré ponúkajú určité výhody, služby, výrobky, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach. Medzi nimi sú napríklad denník Pravda, Nadácia Chemosvit, samospráva mesta Prešov či COOP Jednota.


U3V UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.