Pozvánka - Seminár Deep Learning

Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s firmou HUMUSOFT Vás pozýva na semináre a workshop:

1. Seminár - Deep Learning v prostredí MATLAB

Dátum: 17.10.2018 (streda), od 8:45 do 11,00

Miesto: BG2A1 Datalan, Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko

Vstupné: ZDARMA

Prednášajúci: Michal Blaho (HUMUSOFT)

Jazyk: Slovenčina

Info

Seminár vás prevedie možnosťami Deep Learningu vo výpočtovom prostredí MATLAB. Povieme si čo je Deep Learning a kde sa v súčasnosti využíva. Prejdeme si tvorbu, trénovanie, validáciu a vizualizáciu konvolučných neurónových sietí. V druhej časti si prejdeme rôzne architektúry sietí a ich nasadenie na embedded platformy.

 

2. Seminár - Model-Based Design v prostredí MATLAB s platformou dSPACE

Dátum: 17.10.2018 (streda), od 12:45

Miesto: BG2A1 Datalan, Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko

Vstupné: ZDARMA

Prednášajúci: Jana Sárená (HUMUSOFT)

Jazyk: Slovenčina

Info

Na seminári sa dozviete princípy Model-Based Design (MBD) metodiky urýchľujúcej vývojový proces v mnohých priemyselných odvetviach. Hlavné kroky MBD vývoja si ukážeme na praktickom príklade s použitím najrozšírenejších MBD nástrojov - MATLAB a dSPACE. V druhej časti semináru uvidíte ako sú tieto nástroje nasadené reálne v praxi.

 

3. Workshop - Deep Learning v prostredí MATLAB

Workshop je určený pre všetkých (vrátane začiatočníkov), ktorí sa chcú formou praktických príkladov zoznámiť s nástrojmi pre deep learning v prostredí MATLAB.

Dátum: 18.10.2018 (štvrtok), od 9:00 do 12,00

Miesto: miestnosť BG107, Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko

Vstupné: ZADARMO

Prednášajúci: Michal Blaho (HUMUSOFT)

Jazyk: Slovenčina

Info

Workshop vás zoznámi s využitím výpočtového prostredia MATLAB v oblasti Deep Learning. Počas workshopu bude stále miesto pre Vaše otázky. Samozrejmosťou sú informačné materiály pre každého účastníka. Účastníci si budú môcť prezentované príklady za asistencie prednášajúceho sami vyskúšať. Ponúkame možnosť využitia vlastného notebooku. Viac informácií nájdete v prihláške.

Účasť na workshope je ZADARMO.

Prosíme rezervujte si miesto pomocou formulára na uvedených www stránkach.

Oddelenie pre informačné systémy

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.