Pozvánka na informačný seminár: Príprava projektov do výzvy Twinning v programe Horizont 2020

CETRA-Ústav dopravy Vás srdečne pozýva na krátky informačný seminár venovaný výzve Twinning v programe Horizont2020. Dozviete sa čo je to Twinning, akú má štruktúru, rozpočet, kto je na UNIZA úspešným riešiteľom projektu Twinning ako aj mnoho ďalších informácií.

Termín na podávanie návrhov projektov je do 15. 11. 2018.

Seminár sa uskutoční v stredu 17. 10. 2018 od 9:00 do 10:00 v miestnosti AA108.

Pozvánka

CETRA - Ústav dopravy
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.