Pozvánka na intenzívny päťdňový kurz s názvom: Elementary English/Latin Vocabulary

KAJ FHV UNIZA Vás všetkých pozýva na intenzívny päťdňový kurz s názvom: Elementary English/Latin Vocabulary, ktorý prebehne v dňoch 25. - 29. júna 2018 v čase od 9:00 - 11:30.

Kurz bude lektorovať sl. Caroline Kyzek, MA., lektorka z Katedry anglického jazyka a literatúry. Viac informácií o kurze a prihlasovaní sa naň nájdete v priloženej pozvánke.

Konečný termín na prihlasovanie: 18. jún 2018 (pondelok)
Spätná väzba o kurze pre prihlásených: najneskôr 21. júna 2018 (štvrtok)

Katedra anglického jazyka a literatúry
Žilinská univerzita v Žiline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.