APVV – Vyhlásenie novej výzvy Slovensko-Poľsko 2018

APVV vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 2. 5. 2018, dátum ukončenia výzvy je 2. 7. 2018.

Viac informácií

Oddelenie pre vedu a výskum UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.