Prichádza Falling Walls Lab 2018!

Falling Walls Lab – významné podujatie pre prezentovanie inovatívnych myšlienok, výskumných projektov, iniciatív a podnikateľských modelov v rozličných oblastiach, opäť prichádza na Slovensko.

Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedeckovýskumnú a inovatívnu činnosť, komunikáciu a spoluprácu medzi výnimočnými vedcami. Mladí výskumníci, vedci a inovátori z radov študentov, mladých výskumníkov, pedagógov, podnikateľov i profesionálov, sa môžu prihlásiť do národného finále Falling Walls Lab Slovakia 2018.

Spomedzi prihlásených porota vyberie finalistov, ktorí budú môcť prezentovať svoje príspevky 31. mája 2018 popoludní v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Každý účastník má na svoju prezentáciu presne 3 minúty. Prví traja získajú finančnú odmenu.

Víťaz každého z podujatí Falling Walls Lab v jednotlivých krajinách získava miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční 8. novembra 2018 v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference 9. novembra 2018.

Aj tohto roku nad podujatím prevzal záštitu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Peter Pellegrini a medzi organizátormi je päť významných univerzít na Slovensku, vrátane Žilinskej univerzity v Žiline spolu so Slovenskou akadémiou vied a, Učenou spoločnosťou SAV, SOVVA, DAAD.

Online prihlasovanie je spustené a prístupné do 13. mája 2018. Ďalšie informácie a online prihlášku nájdete na: http://www.falling-walls.com/lab a na webe Falling Walls Lab Slovakia: http://www.fwlslovakia.sk , https://uniba.sk/projekty/fwl

Plagát

Leták

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.