Pozvánka – Adventný koncert

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Vás pozýva na adventný interaktívny koncert z cyklu CESTY POZNÁVANIA: Miešaný spevácky zbor OMNIA -  Adventný koncert

Koncert sa uskutoční 12. 12. 2017 (utorok) od 15,00 do 16,30 hod. v priestoroch ÚCV UNIZA, na chodbe 1. poschodia,  na ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina.

Vstup voľný.

Ste srdečne vítaní!

PhDr. Ľubica Mindeková
Koordinátor Univerzity tretieho veku  

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.