Žilinská župa ocenila pani rektorku pamätnou plaketou

V sobotu 2. decembra 2017 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie vyznamenaní a pamätných plakiet na pôde Slovenského komorného divadla v Martine.

Pamätná plaketa je udeľovaná osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu alebo spoluprácu regiónov.

Tento rok bola Pamätná plaketa odovzdaná našej pani rektorke Tatiane Čorejovej za dlhoročný prínos v oblasti vysokého školstva na Slovensku, podporu vedy a výskumu a aktívny rozvoj Žilinskej univerzity, vybudovanie Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra, ktoré majú zásadný dosah na rozvoj vedy a inovácií nielen na Slovensku, ale i v celej Európe. Veľké zásluhy má aj na rozvoji medzinárodnej spolupráce v oblasti vysokého školstva v kraji, najmä s partnermi v Európskej únii, Čínskej ľudovej republike, Ruskej federácii a Spojených štátoch amerických, a to aj v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a jeho inštitúciami.

ocenenie rektorka osobnost VUC2

Ďalší ocenení Pamätnou plaketou:

PhDr. Katarína Tomášová – za výnimočné športové úspechy v naturálnej kulturistike a fitnes a reprezentáciu Žilinského kraja na slovenskej i svetovej úrovni

Ján Barto – za celoživotné pôsobenie a tvorivú činnosť v divadelníctve a pri príležitosti životného jubilea 90 rokov

Jozef Nodžák – in memoriam – za celoživotný prínos v oblasti herectva a tvorby programov pre deti a mládež v úlohe najznámejšieho slovenského detského zabávača „Majstra N“

Cenu ŽSK ako najvyššie vyznamenanie udelené samosprávnym krajom môže udeliť Zastupiteľstvo ŽSK osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju a prezentácii ŽSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o šírenie dobrého mena ŽSK a Slovenska doma aj v zahraničí.

Cenu ŽSK tento rok získali:

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. – za mimoriadny prínos v oblasti pedagogiky s dôrazom na rozvoj a popularizáciu fyziky

Slavomír Chmela – za celoživotné výsledky v oblasti horolezectva, jaskyniarstva, amatérskej filmovej tvorby a pri príležitosti životného jubilea 85 rokov

František Mucha – za dlhoročný všestranný prínos v oblasti kultúry, za propagáciu ľudového umenia Jánošíkovho kraja a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

Gratulujeme!

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.