Informačný seminár – finančné otázky v programe Horizont 2020 – pokračovanie

Dňa 23.11.2017 o 10:00 sa v miestnosti AA024 uskutoční informačný seminár zameraný na finančné otázky v programe Horizont 2020.

Tentokrát so zameraním na priame a nepriame náklady, subkontrakty a tretie strany. Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.