Celoslovenský workshop pod názvom HOSPITÁCIE - 15. 11. 2017

Rada kvality UNIZA organizuje celoslovenský workshop na tému HOSPITÁCIE – Hodnotenie kvality vysokoškolského učiteľa / Kvalita hodnotenie vysokoškolského učiteľa.

Workshop sa uskutoční v stredu 15. 11. 2017 v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky. Účastníci si v štyroch diskusných paneloch vymenia názory a skúsenosti v tejto oblasti a prijmú spoločné závery a odporúčania.

 

Ing. Eva Kocová
manažér kvality

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.