Informačný seminár - finančné otázky v programe Horizont 2020

Dňa 9.11.2017 o 10:00 sa v miestnosti AF210 uskutoční informačný seminár zameraný na finančné otázky v programe Horizont 2020.

Pripravili sme pre Vás najnovšie aktuality, ktoré boli prezentované audítormi z Bruselu na októbrovom Info dni v Bratislave.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka

 

Ing. Lívia Krištofová
koordinátor
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
CETRA - Ústav dopravy

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.