Úspešná propagácia UNIZA na veľtrhu vzdelávania v Kyjeve

V dňoch 24. - 26. októbra 2017 sme prezentovali našu univerzitu spolu so študentmi na VI. medzinárodnej výstave vzdelávania v zahraničí "World Edu" v Paláci detí a mládeže v Kyjeve. 

Organizátorom bola spoločnosť "Exhibitions World" s podporou a účasťou Ministerstva školstva a vedy Ukrajiny. Na veľtrhu bolo viac ako 580 účastníkov z 23 regiónov Ukrajiny, no tiež z Kanady, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, USA, jedna univerzita z Českej republiky a UNIZA ako jediný zástupca slovenských univerzít a vysokých škôl. Naša univerzita bola pre účastníkov veľtrhu atraktívna a záujemcovia o štúdium získali všetky potrebné informácie.

Foto
 
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.