Pozvánka na Erasmus+ informačné dni – Centralizované aktivity programu Erasmus+

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje informačné dni k Výzve 2018 programu Erasmus+ .

Dňa 24. októbra 2017 v Košiciach a 27. októbra 2017 v Bratislave sa uskutočnia informačné semináre pre záujemcov o podanie projektov zo slovenských VŠ. Informačné dni pre vysoké školy budú zamerané na centralizované aktivity programu (Budovanie kapacít, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Znalostné aliancie) a Kľúčovú akciu 2– Strategické partnerstvá. Bližšie informácie o Výzve 2018 a Pozvánka sa nachádzajú na stránke www.erasmusplus.sk.

Plagát

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.