Pridelenie grantov na mobilitu zamestnancov v ramci programu Erasmus+: aktivita výučba, školenie

Rada Erasmus+ UNIZA dňa 22.9.2017 schválila granty na mobilitu zamestnancov v rámci programu Erasmus+, aktivita výučba, školenie a Interné pravidlá UNIZA k týmto aktivitám vo výške:

Grant "individuálna podpora":

Pre prijímajúcu krajinu:

  • Česká republika 3 dni/3 noci
  • Poľsko 4 dni/4 noci
  • ostatné krajiny 5 dní/5 nocí.

Grant "podpora na cestovné náklady": podľa vzdialenostného pásma.

"Sadzby náhrad" stanovených EK sú uvedené v prílohe "Sadzby 2017".

Príloha:

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.