Pozvánka na prednášku cyklu CESTY POZNÁVANIA

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Vás s potešením i v akademickom roku 2017 / 2018 pozýva na prednášku cyklu CESTY POZNÁVANIA:
Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. – Cesta do hlbín študentovej duše...

Prednáška sa uskutoční 10. 10. 2017 (utorok) od 15:00 do 16:30 hod. v učebni MB 105, 1. poschodie, v priestoroch ÚCV UNIZA na ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina.

Plagát

Vstup voľný.
Ste srdečne vítaní!

 

PhDr. Ľubica Mindeková
Koordinátor Univerzity tretieho veku

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.