Motivačná prednáška na tému MATLAB TAH na UNIZA

Pozývame študentov a pedagógov UNIZA na motivačnú prednášku o možnostiach využívania licencie MATLAB TAH na UNIZA, ktorá sa uskutoční 11.októbra 2017. Súčasťou programu budú aj praktické ukážky využitia MATLABu počas štúdia.

Viac informácii TU.

Oddelenie pre informačné systémy

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.