Slovenské doktorandské fórum 2017 na pôde UNIZA

Asociácia doktorandov Slovenska spoluorganizuje Slovenské doktorandské fórum 2017 spolu so Študentskou radou vysokých škôl SR, Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou riadenia a informatiky a SAIA v dňoch 19. 10. 2017 - 20. 10. 2017 na pôde Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

Slovenské doktorandské fórum (SDF) je jedinečnou konferenciou doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Slovensku. Slovenské doktorandské fórum predstavuje platformu, na ktorej majú možnosť sa stretnúť doktorandi a vedeckí pracovníci z rôznych oblastí výskumu a odboru štúdia. Účasť na Slovenskom doktorandskom fóre je pre členov Asociácie doktorandov Slovenska (ADS) bezplatná, avšak je dôležité sa registrovať, keďže počet miest je obmedzený. SDF sa môžu zúčastniť aj nečlenovia ADS, pre nečlenov je výška registračného poplatku 80 Eur. Členovia ADS majú prednosť účasti na SDF. Témou V. ročníka Slovenského doktorandského fóra je „Perspektíva mladej vedy na Slovenku“. Fórum bude realizované počas dvoch dní, a to formou jednak moderovanej plenárnej diskusie, ale aj pomocou rozdelenia účastníkov do diskusných skupín na základe stanovených diskusných problémov a pomocou rozdelenia účastníkov na pracovné skupiny do workshopov.

Čiastkovými problémami, ktoré sa na fóre budú riešiť, sú:

  • profesijný a osobnostný rozvoj doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Slovensku;
  • interdisciplinárny charakter výskumu - podpora,
  • kvalita vzdelávania pre potreby rozvoja mladej vedy na Slovensku.

Spustenie registrácie na Slovenské doktorandské forum 2017 je plánované od 2. októbra 2017 pomocou registračného formulára, pretože s prihlasovaním sa na SDF sa účastník bude prihlasovať aj na konkrétne workshopy a diskusné skupiny. Viac informácií ohľadne SDF je možné získať na www.ads.sk alebo v skupine na Facebooku: Asociácia doktorandov Slovenska, kde je k SDF vytvorená aj udalosť.

Občianske združenie Asociácia doktorandov Slovenska (ďalej v texte len „ADS“) je dobrovoľné, záujmové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich na akademickej pôde slovenských univerzít a vysokých škôl, najmä študentov doktorandského štúdia a mladých vedcov. Partnermi ADS je Slovenská rektorská konferencia, Študentská rada vysokých škôl SR, Fond na podporu vzdelávania, Eurodoc. ADS úzko komunikuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom ADS je najmä zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a výskumu prostredníctvom pôsobenia na kvalitu ich študijných a pracovných podmienok, realizáciou výskumných a vzdelávacích projektov a konferencií v spolupráci so slovenskými a zahraničnými vzdelávacími a vedeckými inštitúciami. Členom združenia môže byť každý, kto sa k členstvu dobrovoľne prihlási a súhlasí so stanovami združenia. Zaregistrovať sa dá vyplnením registračného formulára na webovej stránke ADS www.ads.sk .

Viac informácii TU.

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.