Medzinárodná konferencia Dopravná infraštruktúra v mestách

Katedra cestného staviteľstva Stavebnej fakulty UNIZA organizuje v dňoch 3. – 4. 10. 2017 v AULE 1 (AF1A1) Žilinskej univerzity v Žiline 9. ročník medzinárodnej konferencie „Dopravná infraštruktúra v mestách", tentokrát spolu so seminárom PTV VISION.

Bližšie informácie sú uvedené na linku.

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Stavebná fakulta
Katedra cestného staviteľstva

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.