Medzinárodná vedecká konferencia Globalizácia

Aj tento rok sa katedra ekonomiky zhostila úlohy organizátora medzinárodnej vedeckej konferencie "Globalizácia". Je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti.

Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti. Za pätnásť rokov existencie si konferencia získala vynikajúce renomé, čoho dôkazom je účasť významných slovenských a zahraničných odborníkov.

Pre tých, ktorí sa jej z ľubovolného dôvodu nebudú môcť zúčastniť osobne, pripravila katedra novinku, jej online prenos po internete a následné uverejnenie video archívu jednotlivých príspevkov pomocou služby YouTube.

Pre prístup k online vysielaniu použite nasledujúci odkaz Economics Zilina Live Stream.
Ďalšie podrobné informácie o našej konferencii nájdete TU.

 

Ing. Juraj Cúg, PhD.
FPEDAS-Katedra ekonomiky

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.