Goethe - Zertifikat, novinka na Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity (ÚCV UNIZA)

ÚCV UNIZA Vám ponúka prípravné kurzy na skúšky Goethe – Zertifikat úrovne A2, B1 a B2. Certifikáty Goetheho inštitútu osvedčujú znalosť jazyka na úrovni definovanej Spoločným európskym referenčným rámcom, na celom svete sa vysoko hodnotia a ako doklad o kvalifikácii ich uznávajú zamestnávatelia i vzdelávacie inštitúcie v mnohých krajinách.

Výučba na úrovniach A2/B1 bude prebiehať v stredu 27.9. – 22.11.2017 a na úrovni B2 v utorok 26.9. – 14.11.2017 v čase 15:30 – 18:00.
Po ukončení prípravného kurzu bude možné vykonať na pôde UNIZA skúšku a získať príslušný Goethe – Zertifikat. Skúšky sú naplánované na posledný novembrový týždeň.
V prípade záujmu vyplňte, prosím, elektronickú prihlášku v termíne do 21.9.2017.
Ďalšie informácie o kurzoch a o certifikátoch nájdete v priloženom letáku a na stránke www.ucv.uniza.sk
Tešíme sa na Vašu účasť.

Elektronická prihláška 

Leták

 
Ing. Denisa Buková Čapčíková
administrátor autorizovaného Cambridge English centra
ÚCV UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.